Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie we współpracy z BWA w Tarnowie II przegląd Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej to trzydniowy projekt, który odbędzie się w terminie 23−25 czerwca 2017 roku. Wezmą w nim udział wybrani artyści młodszego pokolenia identyfikujący się z regionem Małopolski oraz zaproszeni kuratorzy z Polski i zagranicy. Nasze spotkanie ma być okazją do poznania twórczości, postaw i praktyk artystów, inspiracją do wymiany doświadczeń i refleksji, ale także zachętą do dyskusji o modelach i strategiach pracy z twórcami dopiero wkraczającymi w obieg sztuki.

Projekt podzieliliśmy na sesje zamknięte i publiczne dyskusje panelowe. Zostawiliśmy także czas na nieoficjalne poznawanie się i wspólne spędzanie czasu. Chcemy położyć nacisk na warsztaty i konsultacje wybranych artystów z zaproszonymi krytykami i kuratorami. Artyści będą mieli możliwość prezentacji swojej twórczości w różnej formie i za pomocą rozmaitych mediów (wideo, performans, prezentacja malarstwa, instalacji czy rzeźby, prac na papierze, opowieść o własnej twórczości itd.), a także otrzymania komentarza ze strony profesjonalnych kuratorów, którzy w swojej praktyce bazują na researchu i pracują z młodymi artystami. Kuratorom stworzymy zaś szansę na wychwycenie drgań wprawiających dziś młodą sztukę w ruch.

Warsztaty, konsultacje, rozmowy z krytykami, kuratorami i wreszcie prezentacje twórców odbędą się w instytucjach organizatorów, czyli w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i w BWA w Tarnowie, ale również w innych, niezależnych przestrzeniach wystawienniczych.

W SEJSMOGRAFIE II może wziąć udział każda artystka / każdy artysta, która/który spełnia następujące warunki:

      1.  jest osobą w wieku do 33. roku życia,
      2.  jest studentem/studentką roku dyplomowego, artystą/artystką profesjonalnym/profesjonalną, posiadającym/posiadającą dyplom licencjacki lub magisterski wyższej uczelni artystycznej lub innej uczelni oferującej naukę w ramach kierunków artystycznych albo też jest dyplomantem/dyplomantką studiów magisterskich takiej uczelni,
      3. mieszka i/lub tworzy w regionie Małopolski.

Zgłoszenia w postaci portfolio artystycznego (w formacie PDF, wielkości do 25 MB) wraz z biogramem oraz opisem własnych zainteresowań, strategii pracy, artystycznej postawy (tekst do 1800 znaków) przyjmujemy do 23 maja 2017 roku (do godz. 12 w południe) pod adresem e-mailowym: bargiel@bunkier.art.pl.

Polscy i zagraniczni kuratorzy i kuratorki zaproszeni do drugiej edycji projektu to m.in. Kris Dittel (Onomatopee, Eindhoven), Joanna Kobyłt (BWA Wrocław), Justyna Kowalska (BWA Warszawa), Marta Lisok (BWA Katowice) i Anna Smolak (kuratorka niezależna, Kraków). Pełna lista kuratorów i kuratorek będzie dostępna na stronie internetowej organizatorów. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz przejazdy pomiędzy miastami.

Projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego oraz z Gminy Miasta Krakowa.


Informacje główne
termin nadsyłania zgłoszeń – przedłużony do 23 maja do godz. 12

24 maja
środa