Sieć, platforma a może biały sześcian – instytucje sztuki i młodzi twórcy. Panel Dyskusyjny w Krakowie

Zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji Sieć, platforma a może biały sześcian – instytucje sztuki i młodzi twórcy, która odbędzie się w Bunkrze Sztuki w ramach przeglądu Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej SEJSMOGRAF.

Rozmówcy:
Magdalena Kownacka, Fundacja F.A.I.T.
Magdalena Ziółkowska, Dyrektorka Galerii Bunkier Sztuki
Barbara Siorek, Kierowniczka Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych
Krzysztof Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
Mateusz Okoński, artysta, pedagog, inicjator Zbiornika Kultury

Prowadzenie:
Justyna Nowicka, dziennikarka Radia Kraków

O tytułowym „czułym sejsmografie”, czyli instytucji reagującej na najnowsze zjawiska artystyczne, pisał już w połowie lat 60. Jerzy Ludwiński. Postulował, by muzea i galerie stały się „katalizatorami” zmian, nakierowanymi nie tylko na współczesność, lecz by podjęły ryzyko wychwytywania nadchodzących przemian praktyk i strategii artystycznych, rozpoznawania i nazywania nowych języków sztuki, modeli funkcjonowania czy wręcz całkowitego zatracania granic między działaniem artystycznym a życiem.

Artystyczny krwioobieg miasta tworzą jednak nie tylko publiczne instytucje wystawiennicze – muzea i galerie miejskie, ale także fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, galerie komercyjne oraz przestrzenie sztuki powoływane do życia przez samych artystów, działające nierzadko w trybie projektowym lub o efemerycznym charakterze.

W tym różnorodnym i gęstym krajobrazie szczególną rolę odgrywają tropiciele, wypatrujący śladów nowej artystycznej działalności i podążający nowymi ścieżkami w gęstwinie zmieniających się form życia twórczego. To oni – przyjmując na siebie zadania obserwatorów i mecenasów – otwierają studentom, absolwentom, młodym debiutantom przestrzeń do tworzenia i swobody wypowiedzi artystycznej.

Warto zastanowić się nad zasadami prowadzenia tej działalności poszukiwawczej i stosowanym w niej narzędziom. Po pierwsze, w jaki sposób najmłodsza twórczość znajduje tę własną przestrzeń i jak jest wspierana? Po drugie, jak działają narzędzia właściwe polityce kulturalnej – granty, stypendia, rezydencje – i czy sprawdzają się w swojej roli? Czy odpowiadają na potrzeby środowiska, czy też jawią się jedynie jako doraźne rozwiązania? I wreszcie, w jaki sposób sieci i platformy wpisujące się w infrastrukturę artystyczną miasta – instytucje, uczelnie i organizacje trzeciego sektora – mogłyby wspólnie pracować i wspierać się wzajemnie w prowadzeniu działalności ukierunkowanej na młodych twórców?
Informacje główne
17.06.2016 (piątek), godz. 18.30
Informacje dodatkowe
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3a, Kraków
1 piętro
Projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.
Projekt dofinansowano ze środków Goethe-Institut Krakau oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w ramach projektu „Black tulips”

18 czerwca
sobota