Spacer po wystawie prowadzony przez kuratorki Annę Lebensztejn i Kingę Olesiejuk pozwoli poznać tajemnice dzieł sztuki z Kolekcji Bunkra, przypominających bardziej żywe organizmy aniżeli obiekty o solidnej, materialnej konstrukcji. Prace znajdujące się w zbiorach Galerii bywają wymagające pod względem warunków ekspozycji, podatne na zmiany w zastanym środowisku, czynnie reagujące na nawiązywane relacje lub tracące właściwą formę wraz z dokonaniem się programowego działania. Organizująca wystawę  metafora „endospor” pochodząca z dziedziny biologii opisuje właśnie tę „organiczne” cechy prac artystycznych, które wzbogaciły w ostatnim czasie Kolekcję Bunkra Sztuki, czyniąc ją tym samym zbiorem unikatowym.

Spacer pozwoli odkryć i przybliżyć te aspekty dzieł, które pozostają niewidoczne w indywidualnych sposobach ich prezentacji. Ujawni „formy przetrwalnikowe”, w jakich dzieła trwają po ich dokonaniu lub też pomiędzy ekspozycjami oraz materiały towarzyszące projektom artystycznym, które zapewniają podtrzymanie ich „cyklu życiowego”, pozwalając na wielokrotne, czasem zmienne realizacje. Spotkanie stanowi również niepowtarzalną okazję do wglądu w zaplecze okoliczności, mediacji oraz materialnych środków, jakie doprowadziły do powstania prezentowanych prac i uczynienia ich przedmiotem kolekcjonerskim.

Anna Lebensztejn. Historyczka sztuki, kuratorka i edukatorka. Zajmuje się sztukami wizualnymi w kontekście interdyscyplinarnym oraz kolekcjonerstwem. Absolwentka historii sztuki i filologii włoskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010) oraz prawa na tejże uczelni (2012); studiowała również na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie (2009). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat teorii malarstwa pejzażowego w sztuce nowożytnej. Od 2010 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki jako kuratorka i edukatorka; od 2012 roku jest kuratorką Kolekcji Bunkra Sztuki. Współpracowała także m.in. z Zamkiem Królewskim na Wawelu, czasopismem „Modus”, BWA Katowice oraz Stowarzyszeniem Fragile.

Kinga Olesiejuk. Konserwatorka dzieł sztuki. Pod względem zawodowym i badawczym koncentruje swoje zainteresowania wokół zagadnień konserwacji dzieł sztuki współczesnej w perspektywie materialnych przemian, jakie zachodzą w konsekwencji ich artystycznej konstrukcji i działań podejmowanych w zakresie ich ochrony i utrzymania. Jest absolwentką i doktorantką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doświadczenie w zakresie konserwacji sztuki współczesnej zdobywała, realizując praktyki w Chinati Foundation w Marfie w Stanach Zjednoczonych oraz w Institut Valencià d’Art Modern w Hiszpanii. Od 2010 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Współpracowała także z Muzeum Narodowym w Krakowie, Lubelskim Towarzystwem Zachęty i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”.
Informacje główne
9.01.2016 (sobota), godz. 12
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Endospory”
Kuratorki: Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk
Wstęp bezpłatny
Miejsce: parter

15 stycznia
piątek