Jesienią 1949 roku Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie zadecydowało o powołaniu swojego krakowskiego oddziału, mianując jego kierownikiem dr Jana Mycielskiego. Tak narodził się protoplasta dzisiejszej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Spacer poprzez historyczne wątki narracji wystawy zawiedzie nas do pierwszych ekspozycji organizowanych przez krakowskie Biuro, przybliży niełatwą koegzystencję z innymi instytucjami kultury działającymi w latach 50. i 60. XX wieku w Polsce, wyjaśni skomplikowaną i pełną intryg genezę brutalistycznego budynku, zerknie na metody upowszechniania sztuki na przestrzeni dziesięcioleci, wreszcie zarysuje początki gromadzenia zbiorów i ich dalsze losy. Będzie również okazją do przyjrzenia się pracom współczesnych artystów i artystek, wchodzących w twórczy dialog z przeszłością tego miejsca. Spotkanie poprowadzą kuratorki współtworzące wystawę „Z mojego okna widać wszystkie kopce”: Paulina Hyła, Anna Lebensztejn i Kinga Olesiejuk.

 

O prowadzących:

Paulina Hyła − historyczka sztuki, edukatorka i animatorka kultury. Zajmuje się architekturą i sztuką współczesną, w szczególności polską architekturą drugiej połowy XX oraz XXI wieku. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2013 roku prowadzi badania na temat życia i twórczości architektki Krystyny Tołłoczko-Różyskiej. Kuratorka cyklu warsztatów dla dzieci WZORNIK 2.0 (wraz z Anną Bargiel).

Anna Lebensztejn − historyczka sztuki, kuratorka i edukatorka. Zajmuje się sztukami wizualnymi w kontekście interdyscyplinarnym oraz kolekcjonerstwem. Absolwentka historii sztuki i filologii włoskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010) oraz prawa na tejże uczelni (2012); studiowała również na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie (2009). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ. Od 2010 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki jako kuratorka i edukatorka; od 2012 roku jest kuratorką Kolekcji Bunkra Sztuki. Współpracowała także m.in. z Zamkiem Królewskim na Wawelu, czasopismem „Modus”, BWA Katowice oraz Stowarzyszeniem Fragile.

Kinga Olesiejuk − Konserwatorka dzieł sztuki. Pod względem zawodowym i badawczym koncentruje swoje zainteresowania wokół zagadnień konserwacji dzieł sztuki współczesnej w perspektywie materialnych przemian, jakie zachodzą w konsekwencji ich artystycznej konstrukcji i działań podejmowanych w zakresie ich ochrony i utrzymania. Jest absolwentką i doktorantką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doświadczenie w zakresie konserwacji sztuki współczesnej zdobywała, realizując praktyki w Chinati Foundation w Marfie w Stanach Zjednoczonych oraz w Institut Valencià d’Art Modern w Hiszpanii. Od 2010 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Współpracowała także z Muzeum Narodowym w Krakowie, Lubelskim Towarzystwem Zachęty i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”.

 

Partnerzy:

Archiwum Narodowe w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

 
Informacje główne
7.05.2016 (sobota), godz. 12
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Z mojego okna widać wszystkie kopce” w ramach Weekendu Otwartego wystawy
Kuratorki: Paulina Hyła, Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Wstęp bezpłatny
Spotkanie jest realizowane w ramach zadania „Praktyki różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 kwietnia
poniedziałek