Spacer śladami minimalnych form / Sztuki oswajanie

Zapraszamy do udziału w oprowadzaniu po wystawie podejmującej problematykę współczesnej rzeźby, tworzącej odświeżony elementarz pojęć i języków wizualnych, ukazującej nowe metody pracy z gotowym obiektem oraz sposoby pracy artystów w lokalnym środowisku.

„Minimalne formy realności” to międzynarodowa wystawa stanowiąca przegląd najnowszych form rzeźbiarskich w ich dosyć nieoczywistym i ulotnym wydaniu, dostępnym także poza murami instytucji. Jest efektem fascynacji współczesnym obiektem rzeźbiarskim, który materializuje tymczasowe obszary kulturowe, zjawiska i emocje.

Po wystawie oprowadzi Lidia Krawczyk, kuratorka projektu.

Projekt „Sztuki oswajanie” dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
Informacje główne
22.07.2015 (środa), godz. 16
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Minimalne formy realności”
Kuratorka: Lidia Krawczyk
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Oprowadzanie jest bezpłatne.
Organizator: Stowarzyszenie Fragile
W ramach projektu „Sztuki oswajanie”.
Kuratorzy: Agnieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka

22 lipca
środa