16.01.2014 (czwartek), godz. 18 | Otwarcie wystawy
Tomasz Dobiszewski | Drobne nieobecności

18.01.2014 (sobota), godz. 13 | ZAJMOWANIE STANOWISKA
Konferencja-performans

22.01.2014 (środa), godz. 18 | Koncert Dobczycka Band
Dobczycka Band i przyjaciele w ramach III edycji projektu Poznajmy się!

23.01.2014 (czwartek), godz. 18| Pokaz filmu
Zeszłego roku w Marienbadzie, reż. Alain Resnais (1961)

28.01.2014 (wtorek), godz. 18 | BIO::FLOW #1
Florofony albo o tym, jak zwierzęta i rośliny uczą nas muzyki i komunikacji.

30.01.2014 (czwartek), godz. 18 | Pokaz filmu
W mieście Sylwii,
reż. José Luis Guerín (2007)

Opisy wystaw, wydarzeń i cyklów:

Tomasz Dobiszewski | Drobne nieobecności
Otwarcie: 16.01.2014 (czwartek), godz. 18
17.01–23.02.2014
kurator wystawy: Krzysztof Siatka
kuratorka programu towarzyszącego: Anna Lebensztejn
koordynacja: Renata Zawartka

Chcielibyśmy widzieć zbiór dzieł przygotowanych na wystawę przez Tomasza Dobiszewskiego jako opowieść na temat schematów, według których konstruujemy wiedzę o zjawiskach, o sposobach postrzegania, o prawdzie i fikcji, o błędach poznawczych i iluzji, o narracjach historycznych i artystycznych – wszystkim tym, co tworzy pamięć i jej luki.

Anegdoty składające się na tę opowieść zostały zainspirowane w podobnym stopniu przez dwa wątki. Wystawa jest zaprojektowana specjalnie dla przestrzeni Bunkra Sztuki – istniejącego od niespełna 50 lat pawilonu wystawowego, modernistycznej budowli w centrum Krakowa, zaniedbanego zabytku współczesnej architektury i miejsca pełnego wspomnień, które posiada swoje archiwa. Jest także hołdem dla niekonwencjonalnego użycia mediów i teorii stosowanych w narracjach o sztuce. Pojawiają się zatem uzasadnione pytania: w jaki sposób miejsce determinuje język sztuki? W jaki sposób język określa miejsce, w którym zaistniał?

ZAJMOWANIE STANOWISKA | I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

o (wyimaginowanych) strategiach obecności w pejzażu kulturowym

Konferencja ma na celu przyjrzenie się i rozpoznanie obecnych i nieusuwalnych kontekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych, kulturowych i instytucjonalnych oraz zajęcie wobec nich własnego, oryginalnego stanowiska przez poszczególne uczestniczki i uczestników projektu. Odważne, krytyczne, wizjonerskie, szalone, utopijne (lub inne, np. rozpaczliwe) zajmowanie stanowiska to gest rekonfiguracji zastanych form i podziałów władzy – to ustanowienie swojego miejsca (nawet jeśli miałoby być ono chwilowe, utopijne, fantazmatyczne…).

Cykl filmowy | pasażerowie architektury

Każde z pięciu spotkań cyklu poświęcone będzie mniej konwencjonalnym aspektom architektury, jakie wprowadzili do jej słownika XX-wieczni postmoderniści i dekonstruktywiści. Będą to: narracja (Nigel Coates), zdarzenie (Bernard Tschumi), znak/referent (Robert Venturi), rozkład (Raimund Abraham), pamięć (Daniel Libeskind).

Cykl zainauguruje pokaz dwóch filmów opartych na podobnej historii, jednak traktujących przestrzeń architektoniczną w radykalnie odmienny sposób. Różnica pomiędzy nowelą Adolfo Bioy Casaresa a scenariuszem Alaina Robbe’a-Grillet sprowadza się do perspektywy oddzielającej obserwatora wypadku od jego ofiary. W podobny sposób, narracyjność na gruncie architektury – domena Nigela Coatesa – stanowi odpowiedź na wprowadzoną przez Tschumiego triadę wydarzenia/przestrzeni/ruchu. W filmach Greco i Resnais relacje fabuły i miejsca akcji zostają więc odwrócone. Tylko widz może stwierdzić, czy to budowla mieści działania ludzkie, czy to raczej akcje zarysowują jej formę.

Koncert Dobczycka Band

Dobczycka Band to projekt integracyjny zarówno w sensie społecznym, jak i muzycznym. Zespół tworzy niepełnosprawna młodzież z Zespołu Szkół nr 11 w Krakowie, ich nauczyciele (Beata Wojtasiewicz i Zygmunt Gruntkowski) oraz muzycywystępujący gościnnie. Stylistycznie Dobczycka Band oscyluje pomiędzy taneczną i nietaneczną muzyką elektroniczną, jazzem, muzyką improwizowaną, country, ambientem, hiphopem, piosenką i odgłosami zepsutej lodówki. Zespół stale poszukuje swojego brzmienia i koncepcji artystycznej, w której każdy mógłby znaleźć swoje miejsce.

BIO::FLOW | Miejska ekopunktura: od etnobiologii do hortiterapii

Cykl pięciu spotkań skupionych wokół odkrywania obecności roślin w życiu współczesnych mieszkańców miast. Etnobotanika i etnobiologia, nowe ogrodnictwo, ekodesign, hortiterapia, sposoby komunikowania się roślin i bioart… to tematy cyklu pokazów, dyskusji i wiosennych prac w otoczeniu Bunkra.

Autorem cyklu i prowadzącym spotkania jest Marek Styczyński – leśnik, ekspert ochrony przyrody, muzyk i autor kilku książek, m.in. wprowadzenia do etnobotaniki Karpat i Bałkanów pt. Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów. W spotkaniach wezmą udział zaproszeni goście specjalni.

BIO::FLOW #1

28.01.2014 (czwartek), godz. 18

Miejsce: sala audiowizualna

Florofony albo o tym, jak zwierzęta i rośliny uczą nas muzyki i komunikacji

Pierwsze, styczniowe spotkanie przyniesie kilka przykładów tego, jak rośliny i zwierzęta uczą ludzi budowania instrumentów muzycznych, komunikowania się roślin, fitomuzyki i florofonów. Mottem tego spotkania jest teza Juliana Antonisza: „Rośliny są starą, sprytną, karmiącą się światłem słonecznym cywilizacją fotonową”.

Spotkanie poprowadzi Marek Styczyński, a gościem specjalnym będzie dr Anna Nacher.

26 lutego
środa