Sztuka i pedagogika | Claire Bishop

Seminarium dla kuratorów, animatorów i edukatorów poprowadzi Claire Bishop.

Punktem wyjścia do spotkania będzie jeden z rozdziałów jej najnowszej książki Artificial Hells pod tytułem Pedagogic Projects: ‘How do you bring a classroom to life as if it were a work of art?  (Projekty pedagogiczne: Jak tchnąć ducha w klasę szkolną, na kształt dzieła sztuki?).

Seminarium w języku angielskim. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bargiel@bunkier.art.pl.

Claire Bishop – historyczka sztuki, badaczka, wykładowczyni m.in. na Wydziale Historii Sztuki w CUNY Graduate Center w Nowym Jorku oraz na studiach kuratorskich w Royale College of Art w Londynie. Publikuje w pismach „Artforum”, „October”, „IDEA” i „Ramona”.

Wydarzenie w ramach zadania Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesować nas będą jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Będziemy obserwować zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku spróbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, nauczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanowimy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupimy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

 

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Informacje główne
12.10.2014 (niedziela), godz. 12
Informacje dodatkowe
Miejsce: Sala Audiowizualna

13 października
poniedziałek