Uniwersalny stały serwis informacyjny

UNIWERSALNY STAŁY SERWIS INFORMACYJNY – działania podejmowane przez opiekunów wystaw, którzy na co dzień pełnią funkcję gospodarzy naszej Galerii. Zapewniają oni każdemu zwiedzającemu krótkie wprowadzenie w specyfikę działalności i historię Galerii, a także w aktualnie prezentowane w niej wystawy.

Od lipca 2017 roku w ramach Stałego Serwisu opiekunowie będą się także podejmować roli asystentów osób niepełnosprawnych, uwzględniając w przekazywanym komunikacie potrzeby percepcyjne osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, a także informując o wydarzeniach i dodatkowych narzędziach mediujących prezentowane wystawy.

 
 

 

 

 
 

 
Informacje główne
1.07 – 31.12.2017
Informacje dodatkowe
Projekt realizowany w 2017 roku w ramach priorytetu „Kultura dostępna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Wstęp bezpłatny

19 stycznia
piątek