Wykład Dominika Kuryłka, podczas którego przedstawione zostaną wybrane strategie podejmowane przez artystów wobec przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełni w tym tradycyjnie pojęty obraz. Działania artystów ujęte zostaną w szerszym kontekście społecznym, politycznym i kulturowym. Punktem wyjścia do rozważań będą prace Bartosza Kokosińskiego prezentowane na wystawie (Nie)porządek rzeczy.

Dominik Kuryłek (1979). Historyk sztuki, kurator. Doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ. Pracuje jako adiunkt w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Informacje główne
26.10.2012 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie zorganizowane w ramach projektów Podzielmy się Kolekcją! i Będzie się Dzieło!

27 listopada
środa