W miasto idziemy! Sport i rekreacja

Drugie spotkanie z cyklu „W miasto idziemy!” z udziałem Agaty Woźniczki i Mateusza Adamczyka (pracownia BudBud), radnego miasta Krakowa Grzegorza Stawowego i Łukasza Stawowego z Inicjatywy „Prawo do miasta” prowadzą Katarzyna Barańska i Małgorzata Tomczak – redaktorki „A&B”.

Mieszkańcy miast potrzebują przestrzeni zapewniających im możliwość sportowych ćwiczeń i rekreacji. Skupimy się więc na architekturze budynków sportowych, ale także na rozwiązaniach architektoniczno-krajobrazowych miejskich parków i placów zabaw. Będziemy badać, na ile miejska infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest przyjazna i dostępna dla użytkowników, a także czy jej architektoniczna forma wpływa na jej odbiór. Zastanowimy się również, na ile te obiekty, będąc najczęściej inwestycjami miejskimi, czyli opłacanymi ze „wspólnej kasy”, spełniają potrzeby mieszkańców, czy są realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i czy jako publiczne inwestycje wyznaczają standardy estetyczne.

 „W miasto idziemy!”

Spotkania dotyczą zagadnień i tematów poruszanych w magazynie „A&B” – ogólnopolskim miesięczniku poświęconym architekturze i przestrzeniom miejskim. Chcemy omawiać aktualne problemy i popularyzować dobrą architekturę. Do udziału w spotkaniach zapraszamy polityków, działaczy NGO’sów, architektów, teoretyków architektury oraz badaczy przestrzeni.

 
Informacje główne
26.02.2014 (środa), godz. 18

27 lutego
czwartek