Pierwsze spotkanie z cyklu “W miasto idziemy!” organizowanego przez miesięcznik “Architektura i Biznes”

Spotkania będą dotyczyły zagadnień i tematów poruszanych w magazynie A&B – ogólnopolskim miesięczniku poświęconym architekturze i przestrzeniom miejskim. Celem organizatorów jest omawianie aktualnych problemów i popularyzowanie dobrej architektury. Do udziału w spotkaniach zapraszani będą politycy, działacze NGO’sów, architekci, teoretycy architektury oraz badacze przestrzeni.

Pierwsze spotkanie: środa, 29 stycznia 2014, godzina 18.00, temat: architektura i biznes

Prelegenci: Artur Jasiński – architekt, wykładowca akademicki; Paweł Hałat – stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto, wykładowca akademicki; Aneta Nytko-Święcicka – inwestorka Yeti, działaczka na rzecz popularyzacji dizajnu; Grzegorz Stawowy – krakowski radny; Romuald Loegler – wydawca A&B, architekt i wykładowca akademicki.

Prowadzenie: redaktorki – Dorota Wantuch-Matla i Małgorzata Tomczak.

Podczas pierwszego spotkania poruszona zostanie kwestia zestawienia słów architektura i biznes. W jakim wymiarze jest ono dzisiaj zasadne? Jaka jest rola architektury we współczesnej gospodarce rynkowej i ekonomii? Czy jest ona motorem rozwoju ekonomicznego, jego konsekwencją, czy też narzędziem manipulacji? Gdzie znajduje się punkt styczny między architekturą i biznesem? Może oba te byty nierozłącznie stanowią dzisiejszy obraz rzeczywistości?


Informacje główne
29.01.2014 (środa), godz. 18

30 stycznia
czwartek