W poprzek struktur: autor – obywatel

Zapraszamy na spotkanie z Olive Martin wokół  „X. et Y. c/ Préfet de…; Plaidoirie pour une jurisprudence”.

Olive Martin i Patrick Bernier we współpracy z prawnikami – Sylvią Preuss-Laussinotte, znawczynią prawa imigracyjnego, i Sébastienem Canevetem, specjalizującym się w prawie własności intelektualnej, przeanalizowali pozycje autora i imigranta. W projekcie  „X. et Y. c/ Préfet de…; Plaidoirie pour une jurisprudence” artyści i prawnicy wspólnie przyglądają się argumentacji prawnej, idącej w poprzek struktur myślenia i spojrzenia na osoby „bez papierów”, „nielegalne”, jako na twórców.

W trakcie spotkania Olive Martin przybliży genezę projektu, opowie o pracy nad nim i o Aubervilliers, podparyskiej dzielnicy imigranckiej. Nakreśli też, jak wyglądał proces wprowadzania artystów w świat języka prawnego, a zwłaszcza w szereg niejednoznacznych zagadnień, takich jak własność niematerialna, twórca i jego podmiotowość, legalna „obecność”, prawo do pobytu na danym terytorium, obywatelstwo, azyl.

Łączenie koncepcji autorstwa i obywatelstwa, pochodzących z dwóch porządków prawa, nie jest rzadkie. Wystarczy przywołać postać Fryderyka Szopena, który ze względu na swój dorobek pośmiertnie otrzymał obywatelstwo francuskie. Jednak jaki wymiar zyskuje to odwołanie w kontekście kryzysu imigracyjnego, z którym się zmierzamy? Jak możemy czytać te dwie instytucje – autora i obywatela – poprzez siebie?

Dziesięć lat po rozpoczęciu projektu pytania te wydają się brzmieć coraz dobitniej, choćby wobec praktyki rządów i polityki „zarządzania” kryzysem. „Plaidoirie pour une jurisprudence” nabiera dodatkowego wymiaru, o którym chcemy porozmawiać.

Więcej o projekcie Patricka Bernier i Olive Martin:

http://www.plaidoiriepourunejurisprudence.net/

Opowiadanie Patricka Bernier „Opowieść jurysdykcyjna”, które stanowiło jedną z inspiracji projektu „Plaidoirie pour jurisprodence”, jest częścią wystawy „Tekst i jego wykonanie”.

O artystach:

Olive Martin i Patrick Bernier – ukończyli École des Beaux-Arts w Paryżu. Od ponad dekady rozwijają projekty poświęcone tożsamości i statusowi jednostki w świecie. Artyści przyglądają się też modelom własności intelektualnej. Twórcy posługują się różnymi środkami – tekstem, filmem, działaniami performatywnymi – i są otwarci na udział w nich innych uczestników: licytatorów czy graczy szachowych. Jeden z ich projektów, „Fair Play”, był częścią  Pawilonu Belgii na 56. Biennale w Wenecji.

Spotkanie w języku angielskim.

 

fot. Martin Bernier

Informacje główne
7.07.2016 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Spotkanie w ramach wystawy „Tekst i jego wykonanie”
Kuratorka: Agnieszka Kilian
Miejsce: „Pawilon Wystawowy”
Wstęp bezpłatny

11 lipca
poniedziałek