Czym jest multikulturowość? Co kryje się pod pojęciem multijęzyczności? Jaki wpływ mają te zagadnienia na współczesną kulturę? Jaką rolę odgrywają w twórczości Kingi Arayi?

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące problematykę akcji badawczo-artystycznych zrealizowanych w ramach projektu i wystawy Walking with Kinga.

Kinga Araya – obywatelka Polski i Kanady. Aktualnie mieszka i pracuje w Rzymie. Studiowała na Uniwersytecie Ottawy, Uniwersytecie York w Toronto i Uniwersytecie Concordia w Montrealu, gdzie uzyskała stopień doktora na podstawie pracy Walking in the City: The Motif of Exile in Performances by Krzysztof Wodiczko and Adrian Piper [Chodzenie po mieście. Motyw wygnania w performance’ach Krzysztofa Wodiczki i Adrian Piper]. Obecnie pracuje nad książką zatytułowaną The Post-exilic Condition: the Poetics and Politics of Walking [Kondycja po-wygnańcza. Poetyka i polityka chodzenia].

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – medioznawca i kulturoznawca, Kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, znawca historii filmu awangardowego, video-artu, sztuki multimedialnej i interaktywnej.

dr Tomasz Sikora – adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego obszar zainteresowań to szeroko rozumiane interdyscyplinarne studia kulturowe (w tym kultura i literatura kanadyjska), ze szczególnym naciskiem na perspektywy queer i gender. W wolnych chwilach bloger, fotograf i konsument sztuki współczesnej.
Informacje główne
23.02.2012 (czwartek), godz. 18:00
Informacje dodatkowe
dr Kinga Araya, dr Tomasz Sikora, prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

04 maja
piątek