Warsztaty audiodeskrypcji: rzeźba i obiekty artystyczne

W trakcie warsztatów prowadzonych przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego uczestnicy zapoznają się z techniką audiodeskrypcji w odniesieniu do wybranych prac z Kolekcji Bunkra Sztuki.

Audiodeskrypcja to technika, która za pośrednictwem opisów słownych umożliwia osobom niewidomym odbiór wizualnej twórczości artystycznej. Warsztaty zostały przygotowane z myślą o poszerzeniu umiejętności osób działających profesjonalnie w obszarze kultury o zakres związany z udostępnianiem sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z techniką audiodeskrypcji w odniesieniu do wybranych prac (z dziedziny malarstwa i fotografii) należących do Kolekcji Bunkra Sztuki.

Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem techniki audiodeskrypcji w Polsce. Dzięki tej technice sztuki wizualne stają się dostępne osobom niewidomym. Jest pierwszą organizacją pozarządową, która rozpoczęła działania w zakresie kompleksowego udostępniania kultury i sztuki. Twórcami Fundacji są osoby niewidome, zaś wśród jej współpracowników znajdują się historycy sztuki, animatorzy kultury i nauczyciele. www.audiodeskrypcja.org.pl

Barbara Szymańska. Magister pedagog, pionier metody audiodeskrypcji w Polsce. Wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalista ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji.

Tomasz Strzymiński. Prekursor audiodeskrypcji w Polsce. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Jest współautorem pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji.

Warsztaty poświęcone rzeźbie i obiektom artystycznym są drugim ogniwem realizowanego w Bunkrze Sztuki cyklu poświęconego audiodeskrypcji dzieł sztuki współczesnej, wchodzącego w skład modułu Dostępność sztuki w ramach projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września na adres e-mailowy: lebensztejn@bunkier.art.pl

Partner: Fundacja Audiodeskrypcja

W ramach projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury
Informacje główne
24–26.09.2014 (od środy do piątku), godz. 10–15

07 października
wtorek