Pod okiem Tomasza Strzymińskiego i Barbary Szymańskiej przygotujemy opisy do kilku prac z Kolekcji Bunkra Sztuki.

 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Fundacja Audiodeskrypcja zapraszają na warsztaty tworzenia audiodeskrypcji dzieł sztuki współczesnej. W czasie warsztatów zapoznamy się z techniką audiodeskrypcji w odniesieniu do prac malarskich, obiektów i krótkich prac wideo. W czasie warsztatów powstaną audiodeskrypcje do wybranych prac z Kolekcji Bunkra, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Galerii.

 

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą e-mail do 1 grudnia 2012 na adres: lebensztejn@bunkier.art.pl

 

Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem techniki audiodeskrypcji w Polsce i pierwszą organizacją pozarządową, która rozpoczęła działania w zakresie kompleksowego udostępniania treści wizualnej kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Fundację Audiodeskrypcja tworzą osoby niewidome i zaprzyjaźnione z nimi osoby pełnosprawne dostrzegające potrzebę pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym i kulturalnym, dlatego też – realizując swe działania – Fundacja Audiodeskrypcja wdraża w życie prawo każdego człowieka do uczestnictwa w kulturze. Fundacja Audiodeskrypcja brała udział w wielu krajowych konferencjach i festiwalach poświęconych nauce i sztuce, mających na celu ukazanie osoby z niepełnosprawnością wzroku jako odbiorcy dóbr kultury wizualnej.

Fundacja Audiodeskrypcja do swych projektów angażuje zarówno dzieci, jak i dorosłych, osoby widzące i niewidome. W realizowanych warsztatach szczególny nacisk kładziony jest na wyrównywanie szans dzieci niewidomych, które ze względu na posiadaną niepełnosprawność mają ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony dostęp do dóbr kultury.

Fundacja Audiodeskrypcja prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji.

W roku 2009 zrealizowała cykl szkoleń dla pracowników kultury w ramach projektu Drzwi do Kultury, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w rezultacie których kilka placówek wdrożyło już audiodeskrypcję do swojej oferty.

 

Barbara Szymańska. Pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalistka ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji w Polsce. Od roku 2002 aktywnie działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, swe starania koncentrując szczególnie na inicjowaniu aktywności twórczej dzieci z problemami widzenia oraz na kompleksowym i multisensorycznym udostępnianiu kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Jest autorką wytycznych i adaptacji materiałów dydaktycznych IPN do potrzeb dzieci niewidomych. Konsultowała i współtworzyła audiodeskrypcję do ponad 70 dzieł.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Jest współautorką pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych.

 

Tomasz Strzymiński. Prekursor polskiej audiodeskrypcji. Założyciel i prezes Fundacji Audiodeskrypcja działającej na rzecz udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością.

Konsultuje i współtworzy audiodeskrypcję do dzieł filmowych, teatralnych i plastycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu nauczania tworzenia audiodeskrypcji m.in. w Muzeum Pałac w Wilanowie, Bunkier Sztuki w Krakowie, Galeria Arsenał w Białymstoku, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Jest współautorem pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych.

 

W ramach Audiodeskrypcja i Podzielmy się Kolekcją!

Projekt oraz organizowane w jego ramach wydarzenia są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje główne
4-6.12.2012, godz. 10-16

05 grudnia
środa