Przez całe wakacje wspólnymi siłami tworzyliśmy diagram odnoszący się do pojęcia utopii. Umieszczaliśmy w nim zdjęcia, cytaty i nasze refleksje na temat wystawy. Wspólnie rozbudowywaliśmy ramy zarysowane na początku lipca przez Kubę Woynarowskiego. Staraliśmy się o to, aby było to miejsce, w którym gromadzimy wiedzę na temat utopii, ale także skojarzenia z nią związane. Dążyliśmy do tego, aby ściana łącząca dwa piętra Galerii przekształciła się w zapis Waszych odczuć i emocji związanych z wystawami Laury Paweli i Nicolasa Grospierre’a. Teraz chcemy zadać sobie pytanie o efekty. Co nam z tego wyszło? Nie będziemy sami się ewaluować – oddajmy się w ręce specjalistów. Zapraszamy na rozmowę o wystawie z dr Anną Nacher z Instytutu Sztuk Audiowizualnych, która podsumuje i przeanalizuje nasze działania oraz zgromadzoną w diagramie wiedzę.

Anna Nacher. Adiunkt w Katedrze Mediów Audiowizualnych Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Aktualne tematy badań: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, locative media), praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji), pervasive games, gry w przestrzeni hybrydowej. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach z Zakresu Gender.
Informacje główne
25.08.2012, godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące projektowi Wymiary utopii.
Spotkanie jest częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

27 sierpnia
poniedziałek