Wtorki ze sztuką współczesną. Awangarda

Wtorki ze sztuką współczesną to szansa na zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami w polskiej historii sztuki XX i XXI wieku. Poznacie kierunki w sztuce, zjawiska, nurty i tendencje artystyczne.

Spotkanie odbędzie w przestrzeni Bunkra Sztuki, na aktualnej wystawie daru Andrzeja i Teresy Starmachów „Daj mi wszystko”. Spotkanie będzie poświęcone zaprezentowaniu najważniejszych kierunków, nurtów i tendencji w sztuce XX wieku.

Przyjrzymy się z bliska ważnym postaciom ze świata sztuki XX wieku oraz odniesiemy te doświadczenia do sztuki polskiej tego okresu. Omówione zostaną dzieła, które swoim tematem, formą lub ideą nawiązują do nowatorskich poszukiwań czasu awangard europejskich z początku XX wieku, które w swoje artystyczne DNA miały wpisane próby łamania stereotypów sztuki, podkreślały rolę eksperymentów artystycznych i wychodzenia poza utarte schematy estetyki akademickiej.

Dla kogo: bez ograniczeń wiekowych / maturzyści
Zapisy: edukacja@bunkier.art.pl
Koszt: 20 zł od osoby

fotografia: dokumentacja wystawy „Nowa Secesja Darmstadzka” w BWA w Krakowie (Bunkier Sztuki), 1987, fot. Leszek Dziedzic

25 czerwca
wtorek
17:00
SPOTKANIE