Wtorki ze sztuką współczesną

Wtorki ze sztuką współczesną. Sztuka II. poł XX w. Dialogi z sacrum

Wtorki ze sztuką współczesną to szansa na zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami w polskiej historii sztuki XX i XXI wieku. Poznacie kierunki w sztuce, zjawiska, nurty i tendencje artystyczne.

Spotkanie odbędzie w przestrzeni Bunkra Sztuki, na aktualnej wystawie daru Andrzeja i Teresy Starmachów „Daj mi wszystko”. Spotkanie będzie poświęcone zaprezentowaniu najważniejszych kierunków, nurtów i tendencji w sztuce XX wieku. Przyjrzymy się z bliska ważnym postaciom ze świata sztuki XX wieku oraz odniesiemy te doświadczenia do sztuki polskiej tego okresu.

Omówione zostaną dzieła, które powstawały w Europie po II wojnie światowej, która miała ogromny wpływ na artystów tego okresu. Spotkanie będzie się odnosiło do prac prezentowanych na wystawie oraz do dzieł wchodzących w skład Kolekcji Bunkra Sztuki, która od 1965 roku jest sukcesywnie rozbudowywana.

Dla kogo: bez ograniczeń wiekowych
Zapisy: edukacja@bunkier.art.pl
Koszt: 20 zł od osoby

16 lipca
wtorek
17:00
SPOTKANIE