Wydarzenia towarzyszące wystawie „Zwierzęta domowe”

15.05.2018 (wtorek), godz. 18
Od Muzeum Obsesji do Melancholii Sprzeciwu
Wykład dr Justyny Balisz

Wiosną 1973 roku legendarny kurator Harald Szeemann powołuje do życia fantazmatyczne Muzeum Obsesji. To zbudowane jedynie w wyobraźni, na chwiejnym fundamencie arbitralności, subiektywności i prywatnych mitologii Muzeum okazuje się być instytucją tyleż melancholijną, co na wskroś polityczną.

 

7.06.2018 (czwartek), godz. 18
Laboratorium gestów – eksperymenty z percepcją w rzeźbie XX wieku
Wykład Małgorzaty Jędrzejczyk

Rzeźba jest obiektem artystycznym o szczególnym statusie. Współdzieli z odbiorcą przestrzeń codziennego doświadczenia, jednocześnie otwierając przed nim granice porządku estetycznego. Wykład przywołujący działania twórców takich jak Katarzyna Kobro, El Lissitzky, Constant Nieuwenhuys czy Lygia Clark będzie poświęcony koncepcji rzeźby jako medium kształtującego cielesną i intelektualną aktywność odbiorcy.

 

16.06.2018 (sobota), godz. 18
Ciągła wymiana
Spotkanie z Magdaleną Starską

Spotkanie z Magdaleną Starską, autorką performance, rysunków i instalacji, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, członkinią grupy Penerstwo. Odwołując się do inicjowanych przez siebie działań w przestrzeni publicznej, artystka opowie o badaniach doświadczenia wspólnotowego i współczesnym problematyzowaniu materialności.

25 czerwca
poniedziałek