Wykład – Małgorzata Smorąg-Różycka

O twórczości Kazimierza Malewicza i jej znaczeniu dla malarstwa ikon opowie bizantynolog dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka – historyk sztuki, bizantynolog. Uczennica Anny Różyckiej-Bryzek. Doktorat uzyskała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 roku, habilitację – w 2004 roku. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizancjum IHS UJ. Od 2008 roku prodziekan Wydziału Historycznego UJ. Jest autorką licznych publikacji o sztuce ruskiej i bizantyńskiej, m.in. Ewangeliarz Ławryszewski, Kraków 1999; O pięknie i sztuce w najstarszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej w świetle tradycji bizantyńskich ekphraseis, w: Ars graeca – Ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek, Kraków 2001, s. 91–114; Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków 2003; Dionizjusz z Furny, Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej, Kraków 2003 (wstęp i red. nauk.).
Informacje główne
9.06.2015 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
wydarzenie towarzyszące wystawie Fiat Lux
kuratorka: Anna Lebensztejn
miejsce: Sala Audiowizualna
wstęp bezpłatny

11 czerwca
czwartek