WYSTAWMY SIĘ! Open call na warsztaty filozoficzno-twórcze omawiające problemy współczesnej sztuki: Odczarowywanie metody twórczej

Wystawmy się. Siebie, swoją twórczość. Obrazy, rzeźby, rysunki, obiekty, akcje. Wystawmy się publicznie. Wystawmy się na krytykę. Wystawmy się w Bunkrze.

  1. Nic nie musimy. Nie musimy być profesjonalistami, nie musimy mieć więcej niż 18, ani mniej niż 100 lat.
  2. Nie dbamy o wykształcenie, dorobek, płeć, doświadczenie. Nie dbamy o to, co jest w sztuce „modne”. O to, co się dobrze sprzedaje i o to, co nie sprzedaje się wcale. O to, co jest i co nie jest wystawiane.
  3. Interesują nas wszelkie przejawy twórczości. Każdej. Twojej. Niczyjej.
  4. Rozsadzamy stare kanony sztuki i budujemy nowe, tylko po to, by móc je zmieniać, podważać, niszczyć.
  5. Nie dzielimy sztuki na wysoką i niską, co nie znaczy, że nie wierzymy w żadne podziały, ani że sami ich nie stworzymy.
  6. Nikt nie jest artystą i właśnie wszyscy nimi są. Nic nie jest sztuką, ale wszystko może nią być.
  7. Piszemy manifesty.
  8. Palimy manifesty.
  9. Zjadamy je.
  10. Nie zgadzamy się. Z założenia. Dla zasady.

Odczarowywanie to poddawanie analizie. To forma profanacji. To sprowadzanie na ziemię, odzieranie ze skóry, z zewnętrznych warstw i skorup. To przeprowadzanie sekcji na prosektoryjnym stole, rozkładanie na czynniki pierwsze. To dotarcie do mięsa. Musi pozostać procesem. Sztuka pozwala się opisać, ale nie wyjaśnić. Pozwala się zobaczyć, ale nie pochwycić. Nie możemy jej złapać, ale nie oznacza to jeszcze, że nie możemy za nią gonić.

Dwumiesięczny cykl spotkań obejmuje siedemnaście warsztatów. Będziemy myśleć abstrakcyjnie, wspólnie działać, dyskutować, konfrontować swoje poglądy, krytykować zarówno siebie, jak i innych, ale przede wszystkim tworzyć. Badanie wybranych dzieł sztuki współczesnej, sposobów wyrazu artystycznego, metod oraz języka sztuki, a także tematów przez nią podejmowanych, odkrywając nowe pola możliwości, zaprowadzi nas do teorii działania i dalej, do odczarowania. Drugim etapem cyklu warsztatów będzie stworzona przez uczestników wystawa, której otwarcie zaplanowano na luty 2015 roku.

Jeśli chcecie wziąć udział w projekcie, prześlijcie aplikację zgłoszeniową na adres: batko@bunkier.art.pl

Aplikacje powinny zawierać opis Waszej praktyki i zainteresowań wraz z krótkim uzasadnieniem (do 1800 znaków), dlaczego chcecie wziąć udział w warsztatach.

1. Dandyzm a współczesność. Czy współcześnie można być dandysem? (inspiracje: Ronald Firbank, Oscar Wilde, Mark Leckey, Marc Camille Chaimowicz). 02.10.2014

2. Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej (inspiracje: Bauhaus, Katarzyna Kobro, Władysław

Strzemiński, Kazimir Severinovich Malevich, Koło Wiedeńskie). 06.10.2014

3. Sztuka podświadomości (inspiracje: Carl Gustav Jung, Jakub Julian Ziółkowski, Max Ernst). 20.10.2014

4. Sztuka zabawy i konceptu (inspiracje: Edward Krasiński, Jiří Kovanda, Roman Ondák). 22.10.2014

5. Sztuka zaangażowana politycznie (inspiracje: sytuacjoniści, Asger Jorn, Guy Ernest Debord,

Michèle Bernstein, akcjoniści wiedeńscy, Otto Muehl, Thomas Hirschhorn). 25.10.2014

6. Sztuka feministyczna (inspiracje: Guerrilla Girls, Lee Lozano, Judy Chicago, Francesca Woodman, Chantal Joffe, Alice Neel, Virginia Woolf). 27.10.2014

7. Postmodernizm (inspiracje: Jeff Koons, Haim Steinbach, David Salle, Jacques Derrida). 03.11.2014

8. Sztuka wstrętu (inspiracje: Julia Kristeva, Sarah Lucas, Mike Kelley, Alina Szapocznikow). 05.11.2014

9. Sztuka dekoratywna (inspiracje: Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa

1925 roku). 06.11.2014

10. Land art (inspiracje: Robert Smithson). 13.11.2014

11. Sztuka efemeryczna (inspiracje: Joseph Beuys, Ana Mendieta). 17.11.2014

12. Perfomance art i teatralność (inspiracje: Cabaret Voltaire, Matthew Barney, Leigh Bowery, Niki de Saint Phalle, Valie Export, Dennis Oppenheim). 19.11.2014

13. Sztuka naiwna (inspiracje: Henri Rousseau, Spontaneous Art Museum w Brukseli). 24.11.2014

14. Sztuka współczesna a narodowość (inspiracje: Biennale w Wenecji i pawilony narodowe). 27.11.2014

15. Kurator sztuki współczesnej (inspiracje: Massimiliano Gioni, Daniel Baumann, Adam Szymczyk,

Daniel Birnbaum). 01.12.2014

16. Sztuka kontekstualna (inspiracje: Roland Barthes, Cindy Sherman, Paulina Olowska, Sherry Levine, Barbara Kruger). 04.12.2014

17. Sztuka narracji (inspiracje: Tris VonnaMichell, Ewa Zarzycka). 08.12.2014

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty są organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie w ramach zadania Pawilon wystawowy. Kształcenie kadr kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

UWAGA!!! Odczarowywanie może powodować trwałe zmiany w odbiorze i wyczuciu sztuki współczesnej.

 

Warsztaty przygotuje i poprowadzi Bartosz Przybył-Ołowski. Rocznik 1970. Absolwent Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Edukacji Niezależnej przy Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor programu i podręcznika do filozofii dla licealistów Myślenie krytyczne, a także autor artykułów w periodykach filozoficznych Etyka, Przegląd filozoficzny. Założyciel Fundacji Razem Pamoja zajmującej się dydaktyką współpracy między uczniami i nauczycielami z globalnego Południa i globalnej Północy. Współautor wystaw opartych o dydaktykę współpracy w Galerii Smaku w Krakowie. Praktyczny kolekcjoner, artysta amator, aktywny obserwator sztuki współczesnej.

 

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesować nas będą jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Będziemy obserwować zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku spróbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, nauczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanowimy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupimy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Informacje główne
02.10 – 08.12.2014
Informacje dodatkowe
godz. 18-20.

02 stycznia
piątek