I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

o (wyimaginowanych) strategiach obecności w pejzażu kulturowym

Konferencja ma na celu przyjrzenie się i rozpoznanie obecnych i nieusuwalnych kontekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych, kulturowych i instytucjonalnych oraz zajęcie wobec nich własnego, oryginalnego stanowiska przez poszczególne uczestniczki i uczestników projektu. Odważne, krytyczne, wizjonerskie, szalone, utopijne (lub inne, np. rozpaczliwe) zajmowanie stanowiska to gest rekonfiguracji zastanych form i podziałów władzy – to ustanowienie swojego miejsca (nawet jeśli miałoby być ono chwilowe, utopijne, fantazmatyczne…).

więcej>>
Informacje główne
18.01.2014 (sobota), godz. 13

20 stycznia
poniedziałek