JAK ZAPREZENTOWAĆ SENS ZJAWISKA, KTÓRE BEZPOWROTNIE MINĘŁO?

Interdyscyplinarna konferencja naukowo-artystyczna poświęcona dokumentacji zjawisk efemerycznych w kulturze współczesnej

Prezentacje sztuki efemerycznej, mimo swojej długiej historii, wciąż są niedoskonałym przywoływaniem doświadczenia, jakie towarzyszyło odbiorcy i artyście w chwili dziania się performansu, happeningu, interaktywnej instalacji, slamu poetyckiego, koncertu muzycznego. Coraz doskonalsze metody dokumentacji i digitalizacji danych, nagrania filmowe i dźwiękowe, rekonstrukcje, polisensoryczne banki danych, jedynie w znikomym stopniu są w stanie przybliżyć oryginalną atmosferę zjawiska artystycznego. Technologie rejestracji, stając się coraz dokładniejsze i wyrafinowane, stwarzają nowe jakości, może oderwane od pierwowzoru i jego atmosfery.

Obok technologii przekazu medialnego, również dyskurs naukowy zmaga się z tym problemem, rozwijając różnorodne sposoby dokumentacji i gromadzenia przekazów. Zmienny kontekst i nieuchwytna sytuacja, które są jednymi z najważniejszych właściwości kultury w ogóle, które ją określają i które artyści z upodobaniem wykorzystują, stawiają przed badaczem, krytykiem i kuratorem wyzwania, zawierające się w pytaniu: jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło?

Organizator konferencji dopuszcza możliwość wystąpień o charakterze naukowym oraz artystycznym.

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w nr 2/2014 pisma kulturalnego „Fragile”.

Rada programowa: prof. Artur Tajber (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), dr Ewa Wójtowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Anna Gregorczyk (Pismo kulturalne „Fragile”), Agnieszka Kwiecień (Pismo kulturalne „Fragile”), Krzysztof Siatka (Galeria Bunkier Sztuki)

miejsce: Galeria Bunkier Sztuki, Sala Audiowizualna, Kraków, pl. Szczepański 3a

Organizatorzy: Stowarzyszenie Fragile, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Patronat: Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA [http://aica.sztuka.edu.pl/], Pismo kulturalne „Fragile” [www.fragile.net.pl]

Partnerzy: Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Śródmiejski Ośrodek Kultury

Więcej szczegółów i program konferencji:

http://www.fragile.net.pl/home/znikanie-jak-zaprezentowac-sens-zjawiska-ktore-bezpowrotnie-minelo/

 
Informacje główne
22–23.05.2014 (czwartek–piątek)

26 maja
poniedziałek