Życie w Krakowie – wizja mieszkańca

W ostatnich latach, po długim okresie rozwoju i bogacenia się, obserwujemy wzrost zainteresowania „miejskością”. To pojęcie zawiera w sobie alternatywną, funkcjonalną wizję miasta, w której mieszkańcy mają realny wpływ na procesy, które dotychczas działy się poza nimi. Dotąd mogli je obserwować, teraz chcą je kształtować. W tej wizji miasta jest miejsce dla turystów, inwestycje i rozwój gospodarczy, ale nie kosztem jakości życia mieszkańców. Bo ta ostatnia jest najważniejsza. Właśnie z jej powodu, mieszkańcom zaczyna dziś zależeć na przestrzeni wokół nich. Chcą móc spędzać czas w czystych parkach, oddychać zdrowym powietrzem, mieć zieleń przed blokiem, drzewa, które osłonią ich przed hałasem obwodnicy. I chociaż większość z nich nie traktuje przyrody podmiotowo, właśnie tutaj, ich wizja okazała się zgodna z wartościami istniejących już od dawna ruchów ekologicznych. To, co na zachodzie zaczęło się już kilka dekad temu, stało się także w Polsce – organizacje ekologiczne, ze swoją misją, zostały wzmocnione przez znaczący głos mieszkańców. Rozpoczęła się współpraca międzysektorowa, a wśród wielu innych pojawili się artyści i performerzy, którzy swoim działaniem nie tylko pomogli ruchom ekologicznym przekazywać, jak ważne jest ich działanie, ale którzy pomogli sprawić, że ekologia stała się trendy.

Te trendy, dążące do zrównoważonego rozwoju w miastach, stoją w sprzeczności wobec myślenia o mieście, które jako najważniesze wskazuje postęp. Idea ta dominuje obecnie wśród reprezentantów władz samorządowych, którzy stawiają na rozwój, traktując wzrost gospodarczy jako jego synonim. W tej sytuacji coraz większe znaczenie zyskują nowopowstające ruchy miejskie, w tym te o charakterze ekologicznym, artystycznym, społecznym. Dążą one do coraz większego udziału w życiu publicznym, działając na rzecz zmiany zgodnie z przyjętymi wartościami. Już wywierając znaczący wpływ na rzeczywistość, czego przykładem niech będzie wprowadzenie uchwały zakazującej palenia paliwami stałymi w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z osobami, których działania przyczyniają się do zmian, które poprawiają naszą jakość życia. W panelu, na temat „miejskości” i wpływu na nasze otoczenie, dyskutować będą:

  • Cecylia Malik (m. in. Modraszek Kolektyw, Warkocze Białki, Wodna Masa Krytyczna)
  • Mariusz Waszkiewicz (Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Maraton pisania uwag do studium)
  • Małgorzata Bochenek (Inicjatywa Prawo do Miasta, Priorytet Obywatelski Dzielnicy I)
  • Magdalena Kozłowska, Jakub Jędrak (Krakowski Alarm Smogowy)

Dyskusję prowadzić będzie Martyna Niedośpiał (Liberté!).

Po dyskusji zapraszamy na pokaz filmu „Warkocze Białki”.
Informacje główne
30.11.2013 (sobota), godz. 16

02 grudnia
poniedziałek