Blisko ciała

Wystawa prac z Kolekcji Bunkra Sztuki

17.03.2023 – 30.09.2023
ARCHIWUM WYSTAW


Artyści: Maciej Chorąży, Edward Dwurnik, Katarzyna Górna, Andreas M. Kaufmann, Lidia Krawczyk & Wojciech Kubiak, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Joanna Pawlik, Karol Radziszewski, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Janek Simon, Mikołaj Smoczyński, Alicja Żebrowska


Kuratorka: Agnieszka Mazoń-Żywolewska
Koordynator: Marcin Pańtak


Ciało od zawsze stanowi dla sztuki jeden z podstawowych tematów, źródło inspiracji. Na wystawie Blisko ciała w Bunkrze Sztuki prezentujemy ponad 40 dzieł polskich i zagranicznych artystów z naszej kolekcji. Twórcy obrazów, fotografii, filmów, obiektów i instalacji wykorzystują potencjał ciała w różnorodny, często bezkompromisowy sposób, rozszerzając pole interpretacji poza kategorie czysto estetyczne, dotykając spraw trudnych i niewygodnych, ale ważnych społecznie.


Ponieważ w 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, wystawę wzbogacają fragmenty wierszy poetki i eseistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Sztuka i poezja uzupełniają się wzajemnie, prowadząc widza przez kolejne przestrzenie wystawy.


W gromadzonej od ponad pół wieku Kolekcji Bunkra Sztuki znajdują się obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, fotografie, instalacje interaktywne, filmy wideo oraz dokumentacje działań efemerycznych. Blisko 450 dzieł polskich i zagranicznych twórców prezentuje różnorodność tendencji artystycznych i tematów. Jednocześnie uniwersalność języka sztuki sprawia, że tworzone na tej bazie opowieści są niezmiennie aktualne i ciekawe.


Dzieła zaprezentowane na wystawie opowiadają o nas samych – zamkniętych w ciele przypisanym przez naturę, ale także o próbach przełamywania kulturowych stereotypów. Ujawniają dane nam bogactwo środków wyrazu, gestów i możliwości snucia niezliczonych historii z życia swojego i innych.