Elektro Moon Vision | Re-kreacja

19.11.2013

Fasada Bunkra Sztuki, zaprojektowana przez Antoniego Hajdeckiego i odsłonięta w 1965 roku, od samego początku przyciągała uwagę. Jej betonowa struktura, uzyskana przy zastosowaniu szalunku z nieheblowanych desek, stała się znakiem rozpoznawczym galerii i jednym ze sztandarowych przykładów tendencji brutalistycznej w polskiej architekturze drugiej połowy XX wieku. Stała się też zarzewiem sporów pomiędzy tradycjonalistami i modernistami miejskimi. Dzisiaj, choć związane z fasadą emocje opadły, a ranga projektu nie podlega dyskusji, problem pozostał aktualny. Razem z budynkiem galerii zaprojektowanym przez Krystynę Różyską-Tołłoczko, fasada Bunkra Sztuki do dzisiaj pozostaje najodważniejszym formalnie projektem architektonicznym zrealizowanym w ścisłym centrum Krakowa! Zabytkowa już i unikatowa elewacja nie była od czasu swojego powstania remontowana, a w ostatnich latach jest częściowo zasłonięta przez kawiarnianą wiatę. Mimo niesprzyjających okoliczności wciąż wzbudza jednak zainteresowanie kolejnych pokoleń. Fasada i budynek Bunkra Sztuki stały się elementami dziedzictwa niedawnej historii miasta, a co najważniejsze i szczególnie cenne dla artystów i krytyków dzisiaj – od samego początku są to projekty nieobojętne.

Elwira Wojtunik i Popesz Csaba Láng, występujący pod nazwą Elektro Moon Vision, poddają Re-kreacji strukturę fasady Bunkra Sztuki. Interwencja ta jest osobliwa, ponieważ nie dzieje się bezpośrednio na elewacji, co jest niemożliwe z uwagi na wspomnianą wiatę, lecz wewnątrz budynku. Ekspresyjna struktura fasady, a właściwie jej multimedialna reprezentacja, została przeniesiona w ramy białej modernistycznej architektury. Pierwiastek organiczny i dynamiczny reprezentatywny dla elewacji zderza się w tym projekcie z wyrafinowaną, funkcjonalną przestrzenią wnętrza.

Przy użyciu technologii interaktywnego mappingu EMV stworzyli audiowizualny spektakl, w którym dobrze znane betonowe formy ulegają rekonfiguracji, stając się skomplikowanym mechanizmem. Poruszają się one w następstwie ingerencji widzów, co podkreślić ma, że budowla jest żywą strukturą definiowaną przez użytkowników i podlegającą ciągłej reinterpretacji. Re-kreacja jest nowym początkiem dla fasady Bunkra Sztuki, zasugerowaniem nowych możliwości. Jest komunikatem, że to od widzów i mieszkańców zależy przyszłość tego zabytku.

Projektowi Re-kreacja towarzyszy ścieżka dźwiękowa specjalnie skomponowana przez Jędrzeja Rusina.

 

Elwira Wojtunik i Popesz Csaba Láng to polsko-węgierski duet artystów wizualnych znany jako Elektro Moon Vision, powstały w Budapeszcie w 2004 roku. W ich portfolio znajdują się projekty multimedialne związane z szeroko pojętą sztuką audiowizualną, realizowane w formie widowisk wizualnych, performansu audiowizualnego, interaktywnych instalacji wideo, wielkoformatowych projekcji multimedialnych, w tym mappingu przestrzennego czy scenografii projekcyjnych w spektaklach teatralnych i operowych (m.in. Teatr Stary w Krakowie, Opera Krakowska).

Dzieło Elektro Moon Vision zatytułowane Re-kreacja prezentowane jest w ramach projektu Będzie się Dzieło!, którego podstawowym celem jest powiększenie Kolekcji Bunkra Sztuki, a także jak najszersze włączenie odbiorców w jego działania.

Współpracujący z nami artyści zostali poproszeni o stworzenie dzieł, których istotą mają być działania artystyczne o interaktywnym i partycypacyjnym charakterze, zaplanowane specjalnie z myślą o Bunkrze Sztuki.

Zakup prac do Kolekcji Bunkra jest realizowany w ramach zadania Będzie się Dzieło! Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
19.11.2013 (wtorek), godz. 18