Follow the White Rabbit! Wystawa dla dzieci

26.09.2012

Artyści: Olaf Brzeski, Hubert Czerepok, Justyna Koeke, Angelika Markul, Aleksandra Polisiewicz, Zorka Wollny.
Kuratorki: Anna Bargiel, Anna Smolak, Sandra Dichtl
Współautorka koncepcji: Magdalena Ujma

Wystawa sztuki współczesnej adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, której towarzyszy bogaty program edukacyjny.

Sztuka współczesna ma unikalną właściwość, szczególnie bliską dzieciom – zaprasza do interakcji. Skraca dystans między dziełem a odbiorcą, powodując, że widz staje się częścią dzieła. Nam, dorosłym, paradoksalnie dużo trudniej się w tej sytuacji odnaleźć: konfrontując naszą wiedzę o świecie z trudnymi do zrozumienia formami, wobec propozycji sztuki najnowszej pozostajemy często bezradni. Tymczasem dzieci dzięki swojej spontaniczności mogą dużo łatwiej sprostać jej oczekiwaniom, zdolne wejść w symbiotyczny, niezwykle dynamiczny układ między publicznością a dziełem.

Co sztuka ma do zaoferowania w zamian? Potrzeba uczestnictwa dzieci w sztuce wydaje się oczywista. Obcując z dziełem sztuki, wzbogacamy się o nowe doświadczenia, a każde doświadczenie przekute w refleksję powoduje, że dowiadujemy się czegoś o sobie. Sztuka uczy abstrakcyjnego myślenia, a przez to rozwija nasze zdolności poznawcze i interpretacyjne. Ponieważ korzysta z motywów i środków wizualnych obecnych w życiu codziennym, daje się dzieciom łatwiej oswoić i zrozumieć. Równocześnie, selekcjonując zjawiska z niezliczonej ilości bodźców, uczy skupienia i myślenia krytycznego.

Wystawa „Podążaj za białym królikiem!” stara się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z komunikacyjnym i edukacyjnym potencjałem sztuki najnowszej wobec najmłodszego odbiorcy: czy istnieje sztuka współczesna tylko dla dzieci (tak jak inne formy twórczości – choćby baśń, animacja czy teatr)? A jeśli nie istnieje, to czy można ją stworzyć, nie wpadając równocześnie w pułapkę infantylizacji?

Prezentowane na wystawie prace są wynikiem warsztatów dla artystów przeprowadzonych przez dr Monikę Nęcką – specjalistkę w dziedzinie edukacji poprzez sztukę. Celem warsztatów było bliższe przyjrzenie się dziecięcej percepcji na różnych etapach rozwoju i zastanowienie się nad tym, jak dziecko postrzega świat i siebie w obrębie tego świata, jak angażuje zmysły, w jaki sposób sztuka może pośredniczyć w dziecięcym odbiorze rzeczywistości. Naszym założeniem było, aby ta wiedza towarzyszyła artystom podczas tworzenia koncepcji prac do wystawy. To, czy zostanie uwzględniona w procesie twórczym, było indywidualną decyzją każdego artysty. Zastanawialiśmy się, jakim miejscem dla dzieci powinna być galeria: otwartym i swobodnym, zachęcającym do zabawy; takim, które rezygnuje ze swojej – narzucającej określone postawy – funkcji czy też podkreślającym doniosłość i wyjątkowość sztuki, sprzyjającym kontemplacji. Stąd wziął się Królik.

Bohater książki Lewisa Carolla stał się naszym wyimaginowanym przewodnikiem, zdolnym wprowadzić dzieci ze świata realnego w świat sztuki. Podążając za Białym Królikiem, zetkniemy się z problemami zewnętrznego świata oraz pracami silnie zainspirowanymi dzieciństwem artystów, a przez to bardzo osobistymi. Na naszą wystawę zapraszamy przede wszystkim dzieci, ale też każdego, kto chce uczestniczyć w podróży przez sztukę. Angelika Markul napisała: „Nie tworzę sztuki przeznaczonej dla skromnego ułamka społeczeństwa, wychodzę raczej z założenia, że moja sztuka jest dla wszystkich – widzowie sami decydują, czy w to wchodzą, czy nie”.

Wystawa „Podążaj za Białym Królikiem!” realizowana w Dortmundzie, zostanie zaprezentowana w galerii oraz w przestrzeniach byłego Museum Ostwall. Towarzyszyć jej będzie szereg wydarzeń w przestrzeni miasta, dzięki którym dzieci odkryją niezwykłą zdolność sztuki do przenikania się z rzeczywistością, do wchodzenia w codzienne sytuacje i odkrywania miejsc za pośrednictwem doświadczenia artystycznego.

Partnerzy wydarzenia: Instytut Polski w Dusseldorfie, Dortmunder Kulturstiftung, NRW Kultursekretariat Wuppertal, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Informacje główne
Miejsce realizacji: Dortmunder Kunstverein, Dortmund, Niemcy
Informacje dodatkowe
Organizator: Dortmunder Kunstverein, Dortmund
Współorganizator: Bunkier Sztuki, Kraków
Termin realizacji: 5.05-30.06.2012
W ramach Festiwalu NRW-Polska
Premiera wystawy: Bunkier Sztuki, Kraków 2010