Laura Pawela | Nie będzie dziury w niebie (…)

14.07.2012 – 26.08.2012

Tytuł wystawy Laury Paweli został zaczerpnięty z surrealistycznej humoreski Stefana i Franciszki Themersonów Przygoda człowieka poczciwego. Film przedstawia historię urzędnika, który zainspirowany słowami telefonicznej rozmowy, rozpoczyna swoją podróż tyłem, wzbudzając tym samym wśród tłumu wyraźny sprzeciw i oburzenie. Społeczeństwo reprezentowane w filmie przez grupę protestujących, wyraźnie odrzuca wszelkie niecodzienne zachowania z obawy przed ową „dziurą w niebie” – zburzeniem dotychczasowego porządku porównywanym z symboliczną katastrofą. Tymczasem nasz anarchizujący bohater, mimo rewolucyjnej decyzji, ma się świetnie, a jego praktyka na opak wywołuje feerię różnorakich abstrakcyjnych zachowań.

Wystawa Laury Paweli w Bunkrze Sztuki to dadaistyczny kolaż. W tej propozycji próżno szukać linearnej narracji. Artystka bawi się kodami i sposobami kulturowego nadawania znaczeń. To wystawa o przedmiotach, używaniu ich przez artystów, nadawaniu im rangi kultowych. To wystawa na opak. Żart ze społecznych przesądów i gloryfikowania wizji wiecznego szczęścia. To drwina z utopijnego myślenia, duchowego ocalenia i wiary w szczęśliwą przyszłość. Ta prezentacja to także jeden z głosów w dyskusji na temat siły sztuki i przypisywanych jej umiejętności zmieniania świata; na temat artysty, który nierzadko występuje w roli pedagoga, łudzącego się, że sztuka może być dla wszystkich, że potrafi zbawić świat. W końcu jest to także komentarz do awangardowego potencjału sztuki; pytanie o to, czy mamy jeszcze szansę uwierzyć w jej rewolucyjny potencjał.

Na wystawie pojawią się instalacje typu site specific przygotowane specjalnie na potrzeby projektu, kolaże, cykl fotografii oraz kilka najnowszych filmów artystki inspirowanych między innymi wierzeniami mieszkańców utopijnych osad amerykańskich z połowy XIX wieku. Prace będą dostępne widzowi jedynie z wnętrza długiego i czarnego korytarza. Równie ważna jak same prace stanie się konstrukcja wystawy. Status dzieła będzie posiadał każdy, nawet najmniejszy element. Wystawa zostanie zbudowana niczym scenografia mrocznego przedstawienia, w którym główną rolę zagra widz, a jego umiejętność ironicznego interpretowania tego, co zobaczy, stanie się podstawowym atutem.

Laura Pawela (ur. 1977 roku w Rybniku). Artystka multimedialna. Ukończyła studia w Instytucie Sztuki oraz na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2004). W 2006 roku prowadziła Pracownię Gościnną im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu. W 2011 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Więcej na www.laurapawela.com

W ramach projektu Wymiary utopii.

Laura Pawela i Nicolas Grospierre swoimi wystawami w Bunkrze Sztuki rozpoczynają trzyletni projekt zatytułowany Wymiary utopii.
Impulsem do podjęcia problematyki utopii była chęć namysłu nad ideą wspólnej pracy, próba dzielenia się tajemnicami tworzenia dzieł, chęć zburzenia silnej autonomii artystycznej, otwarcie się na inną wyobraźnię oraz zmierzenie się z nową wrażliwością w praktyce.
Z czasem jednak ów – jak się okazało – utopijny plan zaowocował projektem zgoła odmiennym, ukazującym niemożność stworzenia idealnej komunikacji pomiędzy artystką  i artystą. Narzucony temat został przez nich odwrócony, ukazując tym samym swój negatyw, rewers. Współpraca jest czymś niewykonalnym, a wszystkie idee zaplanowania i teoretycznego usystematyzowania można wyrzucić do kosza. W tym zgadzają się Pawela i Grospierre – to piękna i kusząca, lecz nad wyraz niefunkcjonalna utopia. Nie przeszkodziło im to jednak w rozpoczęciu szczególnej rozmowy na temat różnych jej wymiarów.

Zakup nowych prac do Kolekcji Bunkra dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach zadania Podzielmy się Kolekcją. Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki.
Program wydarzeń towarzyszących wystawie jest realizowany w ramach zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Informacje główne
Wernisaż: 13 lipca 2012, godz. 20
Informacje dodatkowe
Wystawa otwarta od 14 lipca do 26 sierpnia 2012
Kuratorka: Lidia Krawczyk