16.07.2013 – 08.09.2013

Jeden z najciekawszych współczesnych polskich artystów kontekstualnych. Uwielbia prosty komunikat łudząco odwzorowujący zastaną rzeczywistość. W większości swoich realizacji walczy z materią i miejscem, które anektuje do działań i instalacji. Często jego prace trudno zauważyć, traktując je raczej jak błędne i wadliwe efekty pracy polskich budowlańców-partaczy. Jedna z jego pierwszych realizacji zaskoczyła nawet dyrektora instytucji, który zaprosił go do zrealizowania projektu artystycznego. W 2001 roku w Tarnowskich Górach w jedną noc Kurak „wygrzebał” kable z ziemi, symulując w ten sposób nasze podskórne/podziemne królestwo, którego nie jesteśmy na co dzień świadomi (Globalizacja, 2001). W Majstersztyku (pracy z 2012 zrealizowanej w Lublinie w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City / Otwarte Miasto) jakiś fachowiec-romantyk, prowadząc rury ciepłownicze, poddał się chwili i zawiązał na ich szczycie uroczą kokardkę. Kurak sam zaznacza, że praca „obrazuje postulat «nieradykalnej zmiany społecznej», formułowanej przez niektóre ruchy polityczne. Jest metaforą, niewymagającej szczególnych nakładów siły, poprawy losu biednej części społeczeństwa. Jest więc tak samo utopijna jak niefunkcjonalna”. Pojawia się zatem postulat zmierzenia się z tym, co powierzchowne, banalne, tymczasowe i prowizoryczne oraz znalezienia sposobów usprawnienia działania współczesnej rzeczywistości.

Propozycja Kuraka realizowana w ramach projektu Wymiary utopii to instalacja site specific. Wbrew pozorom artysta anektuje całe piętro Galerii, szczególnie akcentując znaczenie przestrzeni, w której umiejscawia dzieło. Jego praca jest pretekstem do obserwowania ruchu, dziania się i warunków umożliwiających istnienie sztuki wewnątrz instytucji. Cytując artystę, ta praca to „fragment «idealnej, czystej» przestrzeni (white cube) z przystawionymi do niej dużych rozmiarów walcami – jednym na podłodze, dwoma na ścianach i jednym na suficie, imitującymi zwijającą lub rozwijającą się przestrzeń – złudzenie ruchu progresywnego. Instalacja będzie zajmowała niewielki obszar w jednym z kątów, natomiast pozostała część Galerii (piętra) pozostanie w stanie nienaruszonym”. Galeria jest konstruktem wymuszającym oddzielanie sztuki od życia. Przyglądanie się mechanizmom sterującym tym procesem oraz efektom wyboru najwygodniejszej przestrzeni będzie testem, który bada nasze nastawienie do tego, co wstydliwe i awangardowe oraz umożliwia nieustanny dialog dwóch skłóconych stron.

Co wyjdzie z takiego zestawienia? Która z tych przestrzeni okaże się idealna? Gdzie czai się utopia? Rozejrzyj się i podejmij decyzję. Teraz kolej na Ciebie.

Maciej Kurak (ur. 1972). Członek grupy artystycznej Wunderteam. Wraz z Maxem Skorwidrem współtworzy Galerię Niewielką. Prodziekan Wydziału Grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jest laureatem Grand Prix w konkursie Spojrzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank (2005) oraz nagrody Paszport Polityki (2009). W 2010 roku był Ambasadorem Poznania Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012. Koordynuje projekt Poznań Galeria EURO, który jest skierowany do młodych artystów, mających pomysł na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu Wymiary utopii

Maciej Kurak i Mariusz Libel | Wymiary utopii

„(…) trzeba być l’enfant terrible, robić tak zwane utopijne projekty, żeby już dzisiaj budziły i budowały świadomość społeczną, po to, żeby jutro były rzeczywistością”.
Oskar Hansen w rozmowie z Czesławem Bieleckim, Pragmatyzm utopii, [w:] „Architektura”, nr 3/4 (1977), Warszawa

Czy Joseph Beuys jest ostatnim artystą, który dopuszcza myślenie utopijne w sztuce, a Oskar Hansen ostatnim architektem nowej rzeczywistości społecznej? Co się stało z rewolucyjnym podejściem do rzeczywistej zmiany status quo? Wymiary utopii to nasz pomysł na zdiagnozowanie źródeł niechęci do emancypacyjnego myślenia oraz prób odnalezienia współczesnej figury l’enfant terrible, które mogłyby wyzwolić w nas potrzebę zmiany.

Ten trzyletni projekt (2012–2014) jest przeglądem wystaw, działań i wydarzeń, które w swoim założeniu mają badać potencjał rewolucyjny i dekonstrukcyjny współczesnych artystów wizualnych. To próba odnalezienia powodów porażki nowoczesnych utopii oraz analiza źródeł niechęci współczesnych społeczeństw do poruszania się na grząskim gruncie nietrwałych teorii i myśli politycznych.


Informacje główne
Otwarcie: 14.07.2013 (niedziela), godz. 18
Informacje dodatkowe
16.07–08.09.2013
Kuratorka: Lidia Krawczyk
Kuratorka działań kontekstualnych: Karolina Vyšata
W ramach projektu Wymiary utopii