19.11.2013

Prezentacja prac Mikołaja Małka nie ma struktury narracyjnej. Znajdą się na niej powtórzenia motywów oraz tautologie podważające znaczenie oryginalności i wyjątkowości dzieła sztuki, a uwydatniające proces twórczy. W przypadku Małka jest to proces przetwarzania prywatnego zbioru obrazów. Artysta czerpie z podręczników, prasy, filmów oraz z otaczającej go codzienności. Ingeruje w pierwowzór, manipuluje formą, zestawia kolejne warianty i sugeruje możliwość dalszych przekształceń.

Sprawdzian mówi o dynamice powstawania dzieła oraz znaczeniu pamięci jako źródła wiedzy, przypomina o jej dynamice. Pamięć rozumiana jest tutaj zarówno jako pamięć biograficzna, jak i mechanizm przekazywania treści kulturowych, głównie zaś jako operujące obrazem pole estetyczne podatne na powtórzenia, deformacje czy przeinaczenia. W perspektywie prac Małka cała kultura może być rozumiana jako proces uczenia się przez naśladowanie, w którym szczególnie inspirującą rolę odgrywa przypadek, błąd, metamorfoza. W perspektywie indywidualnej działanie twórcze to przepracowywanie zinternalizowanych obrazów i wrażeń, uwalnianie ich od pierwotnych kontekstów i przekazywanie dalej…

Sprawdzian sygnalizuje zależności funkcji poznawczych i estetycznych, wpływ plastycznych prezentacji teorii naukowych na sposób, w jaki wyobrażamy sobie świat. W obrazach, obiektach i filmach Małek sugeruje analogię twórczości artystycznej i pracy naukowej. Łączy je, między innymi, tendencja do potwierdzania modeli/zasad/ formuł, współwystępująca z nastawieniem na przedefiniowywanie i odkrywanie nowego; ciągły proces falsyfikacji danych.

Punktem wyjścia dla działań artysty jest fascynacja graficznym przedstawieniem teorii i modeli naukowych, które wyposaża w poetykę z pogranicza snu i jawy. Małek ujawnia zainteresowania archeologią i futurologią. Czerpie z estetyk science fiction, które ulegając przedawnieniu, wracają w nowej odsłonie, przystosowane do nowych warunków i technologii.

U Małka strzałka czasu nie jest prowadzona po linii prostej, lecz po okręgu, przez co kategorie przyszłości i przeszłości ulegają rozmyciu, futurologia może wyprzedzać archeologię, a skutek przyczynę.

Sprawdzian łączy doświadczenie biograficzne artysty z pamięcią kolektywną jego pokolenia ukształtowaną przez analogową estetykę filmu i prasy. Na „Sprawdzianie” praca twórcza ujawnia swój fizyczny aspekt, jest działaniem wyobraźni, ale i działaniem rąk.

Wydarzenie

Mikołaj Małek, Przemysław Chodań | Oprowadzanie kuratorskie

23.11.2013 (sobota), godz. 12

Po wystawie oprowadzą wspólnie: artysta i kurator wystawy.

Mikołaj Małek (1983), absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarz, autor instalacji i prac wideo. Wystawiał indywidualnie w krakowskiej art agenda NOVA (2008) oraz Otwartej Pracowni (2010); brał udział w wystawach zbiorowych m.in. we wrocławskim Muzeum Współczesnym (2012), CSW Kronika w Bytomiu (2012), oraz w krakowskiej AS Gallery (2011).

Przemysław Chodań (1983), krytyk sztuki i kurator. Publikował m.in. w „Arteonie”, „Dwutygodniku”, „Formacie”, „Obiegu”. Autor teksów w katalogach wystaw. Jako kurator współpracował m.in. z Galerią Sztuki Współczesnej Wozownia w Toruniu, łódzką Miejską Galerią Sztuki oraz Galerią Wschodnia.

Zakup prac do Kolekcji Bunkra jest realizowany w ramach zadania Będzie się Dzieło! Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorka Kolekcji: Anna Lebensztejn


Informacje główne
19.11.2013 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Kurator: Przemysław Chodań
Współpraca: Anna Bargiel