Olof Olsson / Is It Too Late Now?

19.12.2014

Performans Olofa Olssona, przygotowywany przez niego do Kolekcji Bunkra Sztuki, będzie się odwoływać do historii i zabytków wzgórza wawelskiego. Stanowi on odniesienie do projektu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Wawelski – fikcyjnej instytucji sztuki współczesnej usytuowanej na Wzgórzu Wawelskim i założonej w 2012 roku przez Anetę Rostkowską i Jakuba Woynarowskiego. Instytucja tworzy własną kolekcję niematerialnych dzieł sztuki odwołujących się do różnych elementów wzgórza.

Zaproszeni do projektu artyści nie tworzą fizycznych prac, lecz wyłącznie narracje poparte dokumentacją. Wzgórze Wawelskie zostało tu potraktowane jako ready made, stając się podstawą do rozwijania i badania idei świata jako gotowej wystawy, „ożywianej” przez narrację artysty i kuratora. Celem działań Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Wawelski jest również odkrycie na nowo potencjału tkwiącego w jednym z najbardziej reprezentacyjnych punktów tkanki miejskiej Krakowa. Zgromadzone w zamkowej przestrzeni obiekty i powiązane z nimi niezwykłe wydarzenia stanowią tu punkt wyjścia do krytycznej reinterpretacji wątków związanych z historią i tradycją stolicy Małopolski. Zamierzeniem kuratorów jest wyzwolenie „zamkniętych” we Wzgórzu Wawelskim narracji i skonstruowanie na ich podstawie żyjącego, rozwijającego się hipertekstu.

 

Olof Olsson urodził się na skutek rozwoju turystyki czarterowej w latach 60. XX wieku – jego matka Holenderka i ojciec Szwed poznali się na Majorce. W młodości zajmował się dziennikarstwem, fotografią dokumentalną oraz inżynierią chemiczną – równocześnie był DJ-em w radio. W 1992 roku, po studiach poświęconych lingwistyce, filozofii i teorii przekładu, zaczął organizować wystawy, często w formie przestrzeni biurowych, w których oferował na wpół fikcyjne usługi. W 2002 roku ukończył Royal Academy of Fine Arts w Kopenhadze. Od 2007 roku wykonuje głównie mówione performanse: wykłady, przemowy, stand-upy, talk-shows oraz sesje pytań i odpowiedzi. Współpracował z wieloma instytucjami sztuki współczesnej na całym świecie, m.in. European Network of Public Art Producers, Malmö Art Museum, Tate Modern w Londynie, Contemporary Art Centre w Wilnie i Bergen Kunsthall. Jego prace były pokazywane m.in. na 50. Biennale Sztuki w Wenecji w 2003 roku. Strona internetowa artysty: www.olof.cc

Zakup pracy do Kolekcji Bunkra Sztuki jest realizowany w ramach projektu Doświadczanie sztuki. Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki. Wydarzenia towarzyszące premierze prac realizowane są w ramach projektu Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kuratorka Kolekcji: Anna Lebensztejn

fot. Weronika Szmuc / dla KBF
Informacje główne
Performans: 19.12.2014 (piątek), godz. 14
Informacje dodatkowe
Wydarzenie w języku angielskim.
Miejsce spotkania: przy replice posągu Światowida ze Zbrucza naprzeciwko Wawelu, zbieg ulic św. Idziego i Drogi do Zamku (prosimy o punktualne przybycie).
Kuratorzy: Aneta Rostkowska, Jakub Woynarowski