Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego | 16. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie

14.04.2018 – 24.06.2018

Szesnasta edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie, prezentująca prace wybranych artystów z wielu krajów, koncentruje się na ruchach i przepływach ludzi, informacji oraz substancji w fizycznych i wirtualnych przestrzeniach oraz między nimi. Prezentowane projekty są bardzo różnorodne, lecz łączą je zagadnienia migracji do współczesnej Europy i przemieszczania się wewnątrz niej, niewidzialności i nieuchwytności danych cyfrowych oraz ważne kwestie dotyczące ochrony środowiska.

Żyjemy w społeczeństwie opartym na sieciach, w którym kluczowe są otwartość, widoczność i połączenie. Na co dzień jesteśmy prowokowani i zmuszani do konfrontacji przez wydarzenia przekraczające tradycyjnie rozumiane granice lub rozgrywające się w rzeczywistości wirtualnej. Temat tegorocznego programu zainspirowało pojęcie „przestrzeni przepływów” wprowadzone przez hiszpańskiego socjologa Manuela Castellsa w jego nowatorskiej książce Społeczeństwo sieci (1996, wyd. polskie 2007). Punktem wyjścia było dla nas zagadnienie współczesnego społeczeństwa, w którym geograficznie odległe od siebie elementy łączą się, często w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. W społeczeństwie sieci bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uzmysławiamy sobie, że nasze decyzje i działania mogą mieć istotne konsekwencje dla odległych miejsc. Oczywista nieumiejętność rządzących regulowania złożonych kwestii, takich jak polityka migracyjna, zabezpieczenie prywatnych danych w przestrzeni wirtualnej czy uniemożliwianie zanieczyszczeniom przedostawania się do środowiska, to zagrożenie nie tylko dla naszego sposobu życia, ale również ziemskiego ekosystemu.

W przeładowanej obrazami kulturze współczesnych społeczeństw fotografowie i artyści wideo tworzą perspektywę, dzięki której można dostrzegać tę nierzadko niepokojącą rzeczywistość. Ten sposób obrazowania to świeże spojrzenie na „niewidzialne”, które może jednak też wypchnąć widza z jego strefy komfortu. Wspólną metodą artystyczną jest dogłębne badanie tematu, podtrzymywanie przez całe lata kontaktu z osobami zaangażowanymi w projekt oraz współpraca z naukowcami, dziennikarzami i specjalistami technicznymi. Tam, gdzie tradycyjna fotografia dokumentalna nie mogła już służyć celom artystycznym, szukano nowych form przekazu.

Festiwal, zbudowany w formie jednej złożonej wystawy zbiorowej, łączy opowieści i obrazy, próbując uchwycić „przestrzeń przepływów” i zbadać jej implikacje. Projekty prezentowane są w dziesięciu lokalizacjach – w galeriach i muzeach na terenie Krakowa.

Festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie jest realizowany ze środków finansowych Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
Wernisaż: 13.04.2018 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Czas trwania: 14.04.2018–24.06.2018
Artyści: Edmund Clark & Crofton Black, Esther Hovers, Agnieszka Rayss, Rune Peitersen, Katja Stuke & Oliver Sieber, Armand Quetsch
Kuratorka: Iris Sikking
Opracowanie graficzne wystawy: Damian Nowak
Koordynatorki: Joanna Gorlach (Miesiąc Fotografii w Krakowie), Renata Zawartka
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, parter