Tomasz Dobiszewski / Drobne nieobecności

17.01.2014 – 23.02.2014

„Drobne nieobecności” Tomasza Dobiszewskiego, pierwszą (zaprojektowaną specjalnie dla przestrzeni Bunkra Sztuki) wystawę 2014 roku, jej autor i kurator chcą widzieć jako opowieść o schematach wpływających na postrzeganie rzeczywistości. O prawdzie i fikcji, o wszystkim tym, co konstruuje pamięć i jej luki. Dobiszewski w 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, obszar jego eksploracji stanowią czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz zagadnienia interakcji. W swoich pracach łączy komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka i przewrotnie eksperymentuje z fizjologią ludzkich zmysłów pozbawiając widza możliwości poznania istoty swoich dzieł.

Artystę w pracy nad ekspozycją w Bunkrze Sztuki zainspirowały dwa wątki: sam budynek Galerii (posiadającej bogate archiwa niemal 50-letniej modernistycznej budowli w centrum Krakowa) oraz niekonwencjonalne użycie mediów i teorii tradycyjnie stosowanych w narracjach o sztuce (a więc działania parainżynierskie, na które wpływ miały teorie estetyczne, psychologia oraz neurofizjologia). Wystawa stawia zasadnicze pytania: W jaki sposób miejsce determinuje język sztuki? oraz W jaki sposób język określa miejsce, w którym zaistniał?

Dobiszewski podejmuje wyzwanie znalezienia na nie odpowiedzi stosując niekonwencjonalne działania artystyczne. Wykorzystuje czujniki ruchu, lampy błyskowe, autorsko zmodyfikowany wielkoformatowy aparat fotograficzny czy zasady geometrii wykreślnej. Zmaga się z na wskroś racjonalnymi prawami fizyki mając równocześnie na uwadze, że przypadek i szczęście odgrywają równie istotną rolę jak precyzyjne planowanie. Tak jak specyficzny proces fotograficzny, na którym opiera się wystawa, ekspozycja nie udowadnia z góry założonej tezy – zakłada dużą dozę niewiadomych, zaskoczenia i tajemnicy. Jak napisał w tekście kuratorskim towarzyszącym wystawie Krzysztof Siatka „Być może w największym stopniu instalacje Tomasza Dobiszewskiego są śladem przeświadczenia, że zrozumienie jest synonimem złudzenia.” i jeszcze „(…) Moją i artysty intencją jest podkreślenie niepewności wniosków, które wysuwamy.”  Wystawa snuje przypuszczenia, podsuwa tropy, „wysyła impulsy do refleksji” i „szepce o <drobnych nieobecnościach> – śladach, odciskach i powidokach wspomnień”. Negatywy i pozytywy, ślady i zarysy, cienie i bliki – te dosłowne i te metaforyczne – na niemal dwa miesiące zawładną Bunkrem Sztuki.

Zapraszamy!

O wystawie w mediach>>

Program towarzyszący wystawie:

Wystawie towarzyszą dwie Strefy Doświadczeń dedykowane szczególnie najmłodszym widzom. (Choć zapraszamy wszystkich do ich odwiedzenia!)

Cykl filmowy: pasażerowie architektury

Kurator: Maciej Stasiowski

Zapraszamy do udziału w cyklu filmowym, w którym opowieść podporządkowana jest architektonicznej przestrzeni. Każde ze spotkań poświęcone będzie mniej konwencjonalnym aspektom architektury, wprowadzonym do jej słownika przez XX-wiecznych postmodernistów i dekonstruktywistów: narracji (Nigel Coates), zdarzeniu (Bernard Tschumi), znakowi/referentowi (Robert Venturi), rozkładowi (Raimund Abraham), pamięci (Daniel Libeskind).

Pierwszy pokaz
23.01.2014 (czwartek), godz. 18
Zeszłego roku w Marienbadzie
, reż. Alain Resnais (1961)

Drugi pokaz
30.01.2014 (czwartek), godz. 18
W mieście Sylwii,
reż. José Luis Guerín (2007)

Trzeci pokaz
06.02.2014 (czwartek), godz. 18
Wasze miasta trawą zarosną
, reż. Sophie Fiennes (2010)

Czwarty pokaz
15.02.2014 (sobota), godz. 20
Mit Pruitt-Igoe
, reż. Chad Freidrichs (2011)
W ramach Dnia Otwartego

Piąty pokaz
20.02.2014 (czwartek), godz. 18
Nina
, reż. Elisa Fuksas (2012)

Miejsce pokazów: sala audiowizualna

*

Dzień otwarty wystawy Tomasza Dobiszewskiego Drobne nieobecności
15.02.2014 (sobota)

11.00 Warsztaty Małego Klubu Bunkra Sztuki
Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Miejsce: sala audiowizualna

13.00 Krzysztof Siatka | Oprowadzanie kuratorskie po wystawie (w języku polskim)

Miejsce: przestrzeń wystawy

16.00 Ewa Wójtowicz | Obraz indeksalny w kulturze postinternetowej

Wykład dotyczący wybranych aspektów twórczości Tomasza Dobiszewskiego w kontekście pojęć już znanych, takich jak indeksalność obrazu fotograficznego, oraz nowego pojęcia kultury postinternetowej.

dr Ewa Wójtowicz – znawczyni sztuki Internetu, relacji między sztuką a komunikacją oraz ogólnie pojmowanej sztuki nowych mediów. Wykładowczyni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autorka książki Net art (Kraków 2008).

Miejsce: przestrzeń wystawy

18.00 Tadeusz Sławek, Bogdan Mizerski | Nie chcę już dłużej patrzeć. Migotanie: o miejscu i spojrzeniu. Esej na głos i kontrabas.

Kenneth White stawia warunek: Aby ujrzeć, trzeba wrócić do przestrzeni. Muzyczna i słowna medytacja nad tym „gdzie?”, które jest podstawowym, lecz często lekceważonym żywiołem życia. Udźwięcznione rozważanie miejsca i spojrzenia.

prof. Tadeusz Sławek – literaturoznawca, specjalizuje się w historii literatury brytyjskiej i amerykańskiej, eseista i tłumacz, były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bogdan Mizerski – kontrabasista, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny, twórca muzyki dla teatru, filmu i pantomimy.

Miejsce: sala audiowizualna

20.00 Maciej Stasiowski | Pokaz filmowy z cyklu Pasażerowie architektury.

Spotkanie poświęcone zagadnieniu rozkładu architektury (Raimund Abraham) na przykładzie mitu osiedla Pruitt-Igoe.

Mit Pruitt-Igoe, reż. Chad Freidrichs (2011)

Maciej Stasiowski – doktorant filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, zajmuje się potencjałem kina jako medium do realizacji projektów architektury niemożliwej oraz wykorzystaniem technik filmowych w architekturze. Autor tekstu poświęconego przestrzeni i urbanistyce w Brazil i Dwunastu małpach, opublikowanego w książce Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama pod redakcją Kuby Mikurdy. Redaktor dwumiesięcznika EKRANy, autor tekstów opublikowanych w „Kwartalniku Filmowym”.

Miejsce: sala audiowizualna

Program wydarzeń towarzyszących wystawie Tomasza Dobiszewskiego Drobne nieobecności jest realizowany w ramach zadania Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tomasz Dobiszewski (ur. w 1977) w 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Krzysztofa J. Baranowskiego i Stefana Wojneckiego. 

Formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Obszar jego eksploracji stanowią czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz zagadnienia interakcji. W pracach, które są dowodami procesów oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne (wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne). Łączy ze sobą komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka, a eksperymentując z fizjologią widzenia czy słyszenia, z jednej strony dąży do pełniejszego i całościowego przekazu, z drugiej zaś, jakby złośliwie czy może ironicznie, pozbawia widza możliwości poznania istoty dzieła.Informacje główne
Otwarcie: 16.01.2014 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
17.01–23.02.2014
kurator wystawy: Krzysztof Siatka
kuratorka programu towarzyszącego: Anna Lebensztejn
koordynacja: Renata Zawartka