Wystawa Główna Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015

19.09.2015 – 25.10.2015

Wystawa Główna jest szczególną okazją do przyjrzenia się najnowszym trendom panującym w grafice, spotkaniem różnorodności kulturowej i artystycznej. Pozwala przyjrzeć się temu, jak bardzo inspirującym twórczo medium jest grafika, nieustannie podlegająca przemianom, a jednocześnie zachowująca swoją odrębność medialną, ideową i warsztatową. Wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w sztuce współczesnej, Organizatorzy MTG – Kraków 2015 zrezygnowali z obostrzeń formatowych, a także dopuścili do konkursu prace łączące możliwości warsztatu graficznego z innymi środkami ekspresji artystycznej i narzędziami kreacji.

Jaka jest zatem tegoroczna odsłona Wystawy Głównej MTG – Kraków 2015?

Pierwsze odpowiedzi padły, gdy swoją pracę zakończyli członkowie międzynarodowych zespołów jurorskich pochodzący z trzech kontynentów, reprezentujący zarówno praktykę, jak i teorię, wywodzący się z rozmaitych środowisk artystycznych i kulturowych.

Wystawa Główna jest zderzeniem wielkich formatów, działających ekspresją powierzchni i rozmachem struktur, z pracami skłaniającymi do wyciszenia, wejścia w intymny niemalże kontakt z dziełem. To gra pomiędzy płaszczyzną uwodzącą widzów iluzją trójwymiarowości a instalacjami przekształcającymi przestrzeń wystawienniczą w niezwykłe miejsce, tworząc tym samym swoisty mikroklimat. Jest to spotkanie zarówno z wysublimowaną geometrią oraz meastrią warsztatową, ale także nieokiełznaną żywiołowością form figuratywnych, jak również łamaniem najbardziej uświęconych reguł warsztatowych na drodze ku poszerzeniu wymiaru ekspresyjnego dzieł. Wśród prezentowanych artystów znaleźli się zwolennicy klasycznej triady graficznej: bieli, czerni i odcieni szarości, jak i twórcy odważnie operujący barwami, niestroniący od najbardziej nieoczekiwanych zestawień kolorystycznych.

Na pewno jest to wystawa, która pozwoli widzom wkroczyć ponownie do zaczarowanego ogrodu sztuki. Umożliwi dotknięcie tajemnicy ukrytej w twórczym przekazie, obcowanie z dziełami, których autorzy – niepozostając obojętnymi na przemiany współczesnego świata i dostrzegając codzienne problemy i historyczne wyzwania XXI wieku – wnoszą się ponad doraźną publicystykę i nieustannie przekonują, że nie nastąpiło jeszcze całkowite odczarowanie rzeczywistości. Ich prace dwodzą, że wciąż jeszcze wiele jest wokół nas zjawisk niezwykłych, form nieoczywistych i znaczeń, których nie da się sprowadzić do gry ideologii domagających się zdemaskowania i wszechobecnej polityczności.

Organizatorzy MTG – Kraków 2015 zapraszają publiczność do podróży na Wyspę Tajemnic, do wkroczenia w meliesowski świat, w którym wszystko jest możliwe. Artyści prezentowani na Wystawie Głównej pokazują, że sztuka nie jest dziś tylko przypisem do rzeczywistości, lecz posiada niezwykły potencjał kreacyjny i niczym fantastyczne maszyny Jules’a Verne’a może nas z prędkością światła przenieść do krain, o których dawno zapomnieliśmy, lub których istnienia wcześniej nie dostrzegaliśmy.

 

MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI – KRAKÓW 2015

Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2015 (MTG – Kraków 2015) to rozpoznawalna na całym świecie impreza graficzna, która w przyszłym roku będzie obchodzić 50-lecie swojego istnienia.

Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2015 to przede wszystkim międzynarodowy konkurs graficzny, w którym w tym roku udział wzięło 1 105 artystów z całego świata. Prace – wybrane przez międzynarodowe jury – prezentowane są podczas Wystawy Głównej w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. MTG – Kraków 2015 to także szereg wystaw poświęconych różnym aspektom grafiki, zarówno w ujęciu historycznym, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia w tej dyscyplinie sztuki.

Na program Główny MTG – Kraków 2015, oprócz Wystawy Głównej, składa się także wystawa Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej – Kraków 2015, która w tym roku zaprezentowana zostanie w nowych galeriach znajdujących się w Budynku Głównym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace prezentowane na tej wystawie zostały wybrane przez Jury Konkursowe spośród dzieł zgłoszonych przez 211 młodych polskich grafików, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wystawie tej towarzyszy specjalny pokaz prac laureatki poprzedniej edycji GPMGP – Kraków 2012 Marty Kubiak.

W ramach Programu Głównego i w porozumieniu z wieloletnimi instytucjonalnymi partnerami imprezy zostały także przygotowane wystawy: „Tabula rasa” Joanny Janowskiej-Augustyn, laureatki Grand Prix MTG – Kraków 2012 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie; „Romans z grafiką. Od Albersa do Vostella” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie; „Przestrzenie Tao. Grafika Dalekiego Wschodu – Japonia, Korea, Tajlandia, Chiny” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz wystawa prezentowana w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie pod hasłem „Za kulisami”, ukazująca m.in. dorobek artystów, którzy wchodzili w składy zespołów jurorskich obradujących podczas tej edycji Triennale.

Program Główny MTG – Kraków 2015 jest również okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk związanych z grafiką, a także podjęcia dyskusji dotyczących zagadnień ważnych dla tej dyscypliny sztuki. Odbędą się one dla przykładu w ramach międzynarodowego sympozjum pt. „Przekształć się lub znikaj? – Rola cyklicznych imprez graficznych w sztuce współczesnej”, zorganizowanym w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 19 września 2015 roku. Wezmą w nim udział m.in. Richard Noyce (GB), Marina Majič (CR), Jill Parisi (USA), Alicia Candiani (AR), Endi Poskowic (USA) i Anne Seppänen (SE).

Tradycyjnie już Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie poszerza zasięg imprezy poprzez włączanie do wspólnych działań instytucji w kraju i na świecie. Tym razem partnerem MTG została Galeria BWA w Kielcach organizująca po raz pierwszy międzynarodowy konkurs poświęcony litografii, w którym udział wezmą także artyści uczestniczący w MTG – Kraków 2015 oraz, trzeci już raz z kolei, Dalarnas Museum w Falun (Szwecja), którego jury, działające niezależnie od jury MTG – Kraków 2015, dokona wyboru prac spośród oryginałów nadesłanych przez artystów do Krakowa, te zostaną zaprezentowane w Falun na przełomie 2016 i 2017 roku.

Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2015 to także Program Towarzyszący, do którego zgłoszono ponad 30 wystaw organizowanych w kraju i za granicą przez muzea i galerie, w tym Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Galerię „Wozownia” z Torunia, Bibliotekę Instytutu Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, BWA w Olsztynie,  oraz partnerów z Drezna i Stanów Zjednoczonych.

 

 
Informacje główne
Wernisaż: 18.09.2015 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Czas trwania wystawy: 19.09–25.10.2015
Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

Jury Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015: Alicia Candiani (Argentyna) – przewodnicząca jury, Vladimiro Elvieri (Włochy), Dorota Folga-Januszewska (Polska), Carinna Parraman (Wielka Brytania), Endi Poskovic (USA)