Zniknij nad Wisłą

Konrad Pustoła

25.09.2024 – 05.01.2025
ZAPOWIEDZI WYSTAW

Pierwsza przekrojowa wystawa prac Konrada Pustoły, jednego z najbardziej cenionych polskich fotografów swojego pokolenia. Kariera urodzonego w latach 70. artysty została nagle przerwana przez jego przedwczesną śmierć w wieku 39 lat. Pozostawił jednak po sobie kilkadziesiąt tysięcy fotografii, teksty, a także szkice niezrealizowanych projektów. Był twórcą, który przekraczał granice między zaangażowanym społecznie dokumentem i sztuką, szukał dialogu między tradycyjną techniką fotograficzną a fotografią cyfrową.

Wśród kluczowych dla Konrada Pustoły zagadnień należy wymienić kwestię społecznej odpowiedzialności artysty i pytanie o to, jak pod wpływem transformacji ustrojowej i globalizacji zmienił się polski pejzaż. Artysta był z wykształcenia ekonomistą, co przełożyło się na jego szczególne wyczulenie na wpływ procesów ekonomicznych na społeczeństwo.

Wystawę uzupełni prezentacja prac laureatek i laureatów Stypendium Pamięci Konrada Pustoły.

Wystawa organizowana we współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artysta: Konrad Pustoła

Kurator: Stach Szabłowski

Koordynatorka: Renata Zawartka

Na zdjęciu: Konrad Pustoła, 2015, courtesy Fundacja Sztuk Wizualnych, fot. K. Ochab