„HOMMAGE A MARIA JAREMA – KRAKÓW JAREMIANCE”

Galeria Bunkier Sztuki została beneficjentem programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 prowadzonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Projekt jest dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wkład własny instytucja otrzymała od swojego organizatora – Gminy Miejskiej Kraków. To pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej.

W ramach projektu Krzysztof M. Bednarski stworzył kompozycję Hommage a Maria Jarema – Kraków Jaremiance, poświęconą jednej z najwybitniejszych polskich artystek XX wieku – Marii Jaremie. Zaproponowana przez rzeźbiarza forma inspirowana jest twórczością graficzną i malarską Jaremianki oraz stanowi nawiązanie do jej ostatniego dzieła pt. Figura.

Pomnik jest wyrazem świadomie konstruowanej polityki historycznej, w której wybór uhonorowanej postaci następuje zarówno ze względu na jej dorobek, jak i biografię. Życiorys Marii Jaremy jest ściśle powiązany z historią naszego miasta, w tym z doświadczeniem życia w okupowanym Krakowie, którego reminiscencje odnajdziemy w jej twórczości.

fot. K. Purchalak

Maria Jarema (1908–1958) była jedną z najbarwniejszych postaci okresu międzywojennego i wiodącą osobowością powojennej sceny artystycznej Krakowa. Wystawiała swoje prace w zagranicznych galeriach, czego zwieńczeniem były udział w weneckim Biennale i zdobyta tam Nagroda im. Francesco Nullo. Rzeźbiarka, określana mianem artystki „rewolucji abstrakcyjnej”, liderki, inspiratorki, spajała ze sobą kilka pokoleń krakowskiej bohemy artystycznej. Ustawienie przez Galerią Sztuki Współczesnej upamiętniającego ją pomnika wpisuje się w misję instytucji, która od dekad służy prezentacji najciekawszych artystów i najważniejszych zjawisk krakowskiej sceny artystycznej.

Agnieszka Mazoń-Żywolewska „MARIA JAREMA”

Mapki orientacyjne usytuowania rzeźby w przestrzeni publicznej

Zadania realizowane z Paśtwowych Funduszy Celowych

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022″ pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.