Dokumentacja fotograficzna wystawy Piotra Lutyńskiego „Budda, Mars i jeleń”

Prezentujemy przygotowaną przez Macieja Plewińskiego dokumentację fotograficzną wystawy Piotra Lutyńskiego Budda, Mars i jeleń, którą można było zobaczyć w Bunkrze Sztuki od 8 lutego do 12 marca 2020 roku. Pokaz opatrzony jest komentarzem kuratorskim Mirosławy Bałazy.

 

Jak uchwycić i opisać pełnię naszych doświadczeń? Czy jest to możliwe w obliczu ogromu wszechświata? Te egzystencjalne pytania wyłaniają się z prac Piotra Lutyńskiego, które zostały zaprezentowane na wystawie w Galerii Bunkier Sztuki. Najnowsze dzieła były zestawione z pracami z lat 2003–2018 – z obrazami, obiektami, kolażami, filmami, a także dokumentacją działań w przestrzeni publicznej.

 

Budda (Nasze myśli realizują się w życiu), 2019, akryl / metal / tkanina; fot. M. Plewiński
Budda (Nasze myśli realizują się w życiu), 2019, akryl / metal / tkanina; fot. M. Plewiński

 

Przestrzeń Buddy – z ustawioną na środku figurą istoty oświeconej – prezentuje postaci otoczone obrazami, w których dominują proste układy geometryczne o żywych barwach, typowych dla twórczości tego artysty. Ta przestrzeń ma charakter kontemplacyjny.

 

ściana po prawej: Z cyklu Nieznany wymiar, 2019, akryl / płótno; pierwszy plan: Budda (Nasze myśli realizują się w życiu), 2019, akryl / metal / tkanina; drugi plan: Budda, 2018, instalacja; fot. M. Plewiński
ściana po prawej: Z cyklu Nieznany wymiar, 2019, akryl / płótno; pierwszy plan: Budda (Nasze myśli realizują się w życiu), 2019, akryl / metal / tkanina; drugi plan: Budda, 2018, instalacja; fot. M. Plewiński

 

Przestrzeń Marsa to miejsce wypełnione wielkoformatowymi płótnami i obiektami o geometrycznych kształtach oraz zdjęciami planety Mars. Ta przestrzeń symbolizuje ludzkie marzenia i kierunki przyszłej ekspansji.

 

Łazik, 2019, obiekt; Manekin Malewicza, 2020, obiekt; fot. M. Plewiński
Łazik, 2019, obiekt; Manekin Malewicza, 2020, obiekt; fot. M. Plewiński

 

ściana po lewej: Ocean elektronów, 2018, olej / tkanina PCV; ściana po prawej: Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; podłoga: Bez tytułu, 2015–2020, akryl / sklejka; fot. M. Plewiński
ściana po lewej: Ocean elektronów, 2018, olej / tkanina PCV; ściana po prawej: Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; podłoga: Bez tytułu, 2015–2020, akryl / sklejka; fot. M. Plewiński

 

ściana po lewej: Ocean elektronów, 2018, olej / tkanina PCV; ściana po prawej: Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; podłoga: Bez tytułu, 2015–2020, akryl / sklejka; fot. M. Plewiński
ściana po lewej: Ocean elektronów, 2018, olej / tkanina PCV; ściana po prawej: Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; Pracownia na Marsie, 2018, lightbox; podłoga: Bez tytułu, 2015–2020, akryl / sklejka; fot. M. Plewiński

 

 

Przestrzeń zwierzęcia udaje mieszczański salon. Tradycyjne mebelki są tu zderzone z martwą – w dosłownym znaczeniu tego słowa – naturą. Wystrój uzupełniają kompozycje z rogów jelenia, ptasich jaj oraz szkieletów kur.

 

 

od lewej: Koncert morski, 2010, kolaż; Drugie życie, 2017, instalacja; Chrystus, 2019, kolaż; Drugie życie, 2019, instalacja; Pięć elementów, 2019, instalacja; Ziemskie bolączki, 2015, obiekt; (3 fotografie) Jeleń w Nowym Jorku, 2007, fot. Aleksander Wityński; Autoportret, 2020, obiekt; Ukrzesłowienie, 2007, instalacja; Drugie życie, 2019, instalacja; Badania nad inteligencją ptaków, 2019, akryl / tkanina PCV; fot. M. Plewiński
od lewej: Koncert morski, 2010, kolaż; Drugie życie, 2017, instalacja; Chrystus, 2019, kolaż; Drugie życie, 2019, instalacja; Pięć elementów, 2019, instalacja; Ziemskie bolączki, 2015, obiekt; (3 fotografie) Jeleń w Nowym Jorku, 2007, fot. Aleksander Wityński; Autoportret, 2020, obiekt; Ukrzesłowienie, 2007, instalacja; Drugie życie, 2019, instalacja; Badania nad inteligencją ptaków, 2019, akryl / tkanina PCV; fot. M. Plewiński

 

Spacer, 2020, instalacja; Superman, 2019, obiekt; fot. M. Plewiński
Spacer, 2020, instalacja; Superman, 2019, obiekt; fot. M. Plewiński

 

od lewej : Narodziny, 2012, obiekt; Bez tytułu, 2018, olej / płótno; Autoportret, 2020, obiekt; Piotr Lutyński, Jarosław Rodycz, Michael Wickerson, Ogień nad Kansas, 2019, fotografie; Van Gogh & Lutyński, 2015, akryl / olej / deska; Kanapa, 2014, obiekt; Rozgrywka z czasem, 2019, obiekt; Badania nad inteligencją ptaków, 2020, obiekt; Lampa, 2019, instalacja; Narodziny, 2012, obiekt; Krzyż, 2019, obiekt; fot. M. Plewiński
od lewej: Narodziny, 2012, obiekt; Bez tytułu, 2018, olej / płótno; Autoportret, 2020, obiekt; Piotr Lutyński, Jarosław Rodycz, Michael Wickerson, Ogień nad Kansas, 2019, fotografie; Van Gogh & Lutyński, 2015, akryl / olej / deska; Kanapa, 2014, obiekt; Rozgrywka z czasem, 2019, obiekt; Badania nad inteligencją ptaków, 2020, obiekt; Lampa, 2019, instalacja; Narodziny, 2012, obiekt; Krzyż, 2019, obiekt; fot. M. Plewiński

 

Z dzieł Piotra Lutyńskiego emanuje nieposkromione pragnienie poznania świata. Artysta podchodzi do swoich fascynacji z czułą ironią. Sztuka jest dla niego światem, w obrębie którego może swobodnie mieszać naukę, naturę, emocjonalność i doświadczenia malarskie.

 

od lewej: Koncert morski, 2010, kolaż; Drugie życie, 2017, instalacja; Chrystus, 2019, kolaż; fot. M. Plewiński
od lewej: Koncert morski, 2010, kolaż; Drugie życie, 2017, instalacja; Chrystus, 2019, kolaż; fot. M. Plewiński

 

ściana: Badania nad inteligencją ptaków, 2019, akryl / tkanina PCV; podłoga: Ukrzesłowienie, 2007, instalacja; Drugie życie, 2019, instalacja; fot. M. Plewiński
ściana: Badania nad inteligencją ptaków, 2019, akryl / tkanina PCV; podłoga: Ukrzesłowienie, 2007, instalacja; Drugie życie, 2019, instalacja; fot. M. Plewiński

 

pierwszy plan: Wanna, 2019, obiekt; drugi plan: Badania nad inteligencją ptaków, 2020, obiekt; fot. M. Plewiński
pierwszy plan: Wanna, 2019, obiekt; drugi plan: Badania nad inteligencją ptaków, 2020, obiekt; fot. M. Plewiński

 

pierwszy plan: Manekiny Malewicza, 2020, obiekt; Bez tytułu, 2017/2018, obiekt; drugi plan: Wielowymiarowość, 2020, wideo; fot. M. Plewiński
pierwszy plan: Manekiny Malewicza, 2020, obiekt; Bez tytułu, 2017/2018, obiekt; drugi plan: Wielowymiarowość, 2020, wideo; fot. M. Plewiński

 

Symbole biologiczne pojawiają się w obrazach skrzynkowych, które powstają od lat 90. Skomponowane są z ziaren zbóż, muszli ślimaków, nasion, wosku i martwych owadów. Te obiekty zderzają abstrakcję malarską z realizmem natury. Powstaje zestawienie, które – według artysty – pozwala na „ujawnienie się naturalności natury i sztuczności sztuki”. Podsumowaniem tych fascynacji jest film, do którego artysta zaangażował górala z Podkarpacia, z którym przejechał Polskę. Ta przestrzeń zderza codzienność ze sztuką.

Przestrzeń Projektu KR 736EJ (numer rejestracyjny pojazdu) zawiera dokumentację działań wokół autobusu traktowanego jako pracownia artysty. Tę ekspozycję scalają manekiny w strojach zainspirowanych pracami Kazimierza Malewicza i zaprojektowanych przez artystę. Ta przestrzeń manifestuje konieczność przemieszania sztuki z życiem.

Na wystawie Piotra Lutyńskiego zostały pokazane fotografie wspólnego projektu z Jarosławem Rodyczem i Michaelem Wickersonem Kansas w ogniu oraz tkanina autorstwa Anny Nawrot Obraz dla Piotra.
Informacje dodatkowe
Bunkier w sieci
artysta: Piotr Lutyński
kuratorka: Mirosława Bałazy
autor fotografii: Maciej Plewiński

28 lipca
wtorek