Warsztaty z Maciejem Jakubowiakiem oraz zespołem wydawnictwa Wolters Kluwer będą poświęcone czytaniu tekstu prawnego. Konfrontacja z konkretnym tekstem – ustawą o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, zwaną również „ustawą o bestiach” – pozwoli zmierzyć się z wyzwaniami, jakie prawo stawia zarówno przed profesjonalistami, jak laikami. Próba interpretacji wybranych zapisów ustawy, której podstawy stanowić będą zróżnicowane źródła wiedzy oraz kompetencje uczestników warsztatów, pozwoli zadać pytania m.in. o to, w jaki sposób prawo kształtuje społeczną wyobraźnię, jakie przeszkody stawia na drodze do jej zrozumienia, oraz czy istnieje jedno właściwe jej odczytanie. Celem warsztatów nie będzie przekazanie uczestnikom wiedzy o „poprawnych” metodach odczytywania prawa, lecz wspólne zastanowienie się nad tym, co tekst prawa „robi” ze swoimi czytelnikami, jak na nich oddziałuje. Wykształcenie prawnicze ani podstawowe wiedza prawnicza nie będą wymagane.

O prowadzącym:

Maciej Jakubowiak – literaturoznawca, krytyk literacki, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor magazynu dwutygodnik.com. Zajmuje się związkami prawa autorskiego z literaturą nowoczesną, na ten temat realizuje grant Narodowego Centrum Nauki. Mieszka w Krakowie.

Więcej o wystawie „Tekst i jego wykonanie”
Informacje główne
13.06.2016 (poniedziałek), godz. 17
Informacje dodatkowe
Warsztaty związane z wystawą „Tekst i jego wykonanie”
Kuratorka: Agnieszka Kilian
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Wstęp bezpłatny

14 czerwca
wtorek