Postaci cenzury. Spotkanie z Jakubem Dąbrowskim

Jakie są dzisiejsze oblicza cenzury? W czasie spotkania poruszymy szeroki kontekst działań cenzuralnych, w tym także warunki ekonomiczne i społeczne, wpływające na aktywności twórcze.

Konstytucja wprowadza zakaz cenzury prewencyjnej i gwarantuje wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Chroni także wolność działalności twórczej i artystycznej. Jednak każda wolność podlega ograniczeniom. W czasie dyskusji poddamy namysłowi ramy ograniczeń, także te wynikające z pozycji społecznej czy ekonomicznej. Postawimy pytanie, czy monopol prawno-autorski może być rozpatrywany w kontekście gestów o charakterze zbliżonym do cenzury.

O uczestnikach:

Jakub Dąbrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Specjalizuje się w historii sztuki po 1945 roku oraz zagadnieniach z pogranicza sztuki i prawa. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa oraz Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Autor dwutomowej monografii „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne” (wspólnie z Anną Demenko) oraz „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka”. Mieszka w Poznaniu.

Agnieszka Kilian (1975) – kuratorka i prawniczka, wykonuje zawód adwokata; zajmuje się kwestiami wolności twórczej i jej implikacjami w relacjach sztuki współczesnej i prawa. Kuratorka wystawy „Rękawiczki Jeffa Koonsa” (CSW Kronika, Bytom, 2012) poświęconej zagadnieniom autorstwa i prawa autorskiego. Rozwija również projekty poświęcone przejawom współpracy twórczej, a także warunkom produkcji artystycznej. Ostatnio współkuratorowała program rezydencji artystycznych Place called Space, przygotowując w jego ramach m.in. projekt „(…) Behind Togetherness” (nGbK, Berlin / Galeria HIT, transit.sk, Bratysława, 2014) oraz „Spoczywanie” (Kraków/Lanckorona/Znamirowice, 2015).

Więcej o wystawie „Tekst i jego wykonanie”

 
Informacje główne
23.06.2016 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie związane z wystawą „Tekst i jego wykonanie”
Kuratorka: Agnieszka Kilian
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza
Wstęp bezpłatny

04 lipca
poniedziałek