Wobec pojawiających się pytań i społecznej dyskusji dotyczącej budowy pawilonu kawiarnianego przed siedzibą Galerii, pozwalamy sobie przedstawić Państwu zbiorczą odpowiedź na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W pierwszej kolejności podkreślamy, że budowa oranżerii w przestrzeni Plant nie została jeszcze zakończona. Obecna forma obiektu jest jedynie stanem przejściowym. Projekt został skierowany do realizacji po uprzednim uzyskaniu stanowiska Pana Prezydenta Jerzego Muzyka, co do możliwości zagospodarowania terenu przed siedzibą Galerii. Pełną treść stanowiska stanowi załącznik nr 1. Uzyskanie opinii władz miasta zapoczątkowało formalnoprawną procedurę budowy obiektu.

W dalszym toku czynności Galeria zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii co do możliwości posadowienia projektowanego obiektu na terenie Plant do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pełną treść opinii stanowi załącznik nr 2. Następnie uzyskano pozytywne decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 3.) oraz zamienne pozwolenie na budowę (załącznik nr 4.)

Jakkolwiek wszelka dyskusja dotycząca estetyki obiektów w przestrzeni miejskiej jest dopuszczalna, a wręcz pożądana, prosimy, aby mieli Państwo na uwadze, że oranżeria nie została jeszcze ukończona, a ocena jej ostatecznego kształtu będzie możliwa dopiero po zakończeniu prac.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 marca 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Galerii i władz miejskich z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podczas spotkania wyrażono chęć zorganizowania debaty publicznej z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk co do możliwości architektonicznych, prawnych oraz środowiskowych w zakresie ewentualnych modyfikacji projektu. Podmioty zainteresowane udziałem w tego rodzaju konsultacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Galerią.

Niezależnie od powyższego, odpowiadając na wciąż zadawane pytania dotyczące wyłonienia operatora kawiarni, odsyłamy do oficjalnego stanowiska Galerii dostępnego pod linkiem (https://bunkier.art.pl/blog/bunkier-cafe-informacja/). Galeria, jako właściciel budynku swojej siedziby, nie była zobowiązana do przeprowadzania formalnej procedury wyłaniania Najemcy, zaś aktualny operator, który był podmiotem prowadzącym od wielu lat Bunkier Cafe uiszcza z tytułu korzystania z lokalu czynsz, którego kwoty odpowiadają stawkom rynkowym.

fot. R. Sosin