II edycja pokazów filmowych Trauma & Revival

Powojnie w sztuce Wschodu i Zachodu. Międzynarodowy projekt „Trauma & Revival”

II edycja: Globalne uwikłania, archeologie

Podczas gdy w pierwszej części odbywającego się w ramach „Trauma & Revival” programu pokazów wideo mierzyliśmy się z fundamentalnymi tematami wojny, pamięci i traumy, celem części drugiej będzie otwarcie refleksji na takie tematyczne horyzonty, które ukażą europejskie powojnie jako kondycję pozbawioną zewnętrza. Epitet „europejski” wskazuje bowiem sprawcę (Europejczyków, ale i sam nowoczesny projekt), nie lokalność: idee racjonalizacji i modernizacji ze swoim dążeniem do totalności sprawiły, że nie ma już rzeczy „niezwiązanych”. Kilka z powiązań zamierzamy prześledzić w ramach II edycji projektu.

Przyjęcie takiej optyki może prowadzić do dwóch skrajności – paranoicznego przekonania o tym, że wszystko jest połączone ze wszystkim, i do wizji „historii jako hałdy”, w której wydarzenia wiążą się ze sobą przygodnie, przez sąsiedztwo (w przestrzeni, w czasie, w archiwum). Bliżej nadzdeterminowania plasuje się twórczość Lutza Dammbecka, który niestrudzenie uprawia filmową archeologię współczesności jako historię uwodzicielskiej mocy systemów totalnych i fantazji o pełni, zaś obraz hałdy jako niezdeterminowania historii pochodzi od Thomasa Heisego, którego prace mamy nadzieję pokazać w kolejnej części cyklu.

Proponowane w ramach „Trauma & Revival” zagęszczenie skojarzeń i powiązań, rozmaite metody wydobywania sensu z (nie)porządku rzeczy (np. zmyślenia i popularne przetworzenia) czy wreszcie wyjście poza wyznaczone ramy chronologiczne mają zaburzyć manichejską logikę, której okres 1945–1968 był zakładnikiem. Oczywistość i siła zimnowojennych podziałów długo sprawiały, że wiele spraw i obszarów pozostawało poza naszym polem widzenia.

Harmonogram pokazów i wykładów:

7 marca 2017
Peryferie instrumentalnego rozumu: archiwa destrukcji Indian Ziemi Ognistej
Mario Pfeifer, Approximation in the digital age to a humanity condemned to disappear (2014)
Rozmowa z artystą: Krzysztof Pijarski

21 marca 2017
Reedukacja jako permanentna rewolucja
Lutz Dammbeck, Overgames (2016)

Rozmowa z artystą: Krzysztof Pijarski

4 kwietnia 2017
Powidoki niemieckiej jesieni: japońska Zjednoczona Armia Czerwona w Bangladeszu
Naeem Mohaiemen, The Young Man Was, cz. I: United Red Army (2011)

Wprowadzenie: Joanna Ostrowska

25 kwietnia 2017
The Man Who Fell to Earth: Odbudowując „Warszawę” Dawida Bowiego na ruinach dnia dzisiejszego
Daniel Malone, The Visitor (wykład performatywny w ramach projektu w procesie The Whole World Builds Your Nation)

9 maja 2017
Logika dubla: Hitchcock i żelazna kurtyna
Johan Grimonprez, Double Take [Dubel] (2009)
Wprowadzenie: Kuba Mikurda

23 maja 2017
Czym był marksizm? 
Phil Collins, marxism today (prologue) (2010)

Wprowadzenie: Magda Szcześniak

Organizator projektu: Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
Partnerzy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella), Uniwersytet Jyväskylä, kim? Contemporary Art Centre (Ryga)
Partnerzy zrzeszeni: Muzeum Puszkina (Moskwa), Galeria Trietiakowska (Moskwa), Galeria ROSIZO (Moskwa), Austriackie Forum Kultury / Ambasada Austrii w Moskwie
Przy wsparciu Programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej
Współpraca: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Kurator: Krzysztof Pijarski


Informacje główne
7.3-23.5.2017

17 października
czwartek