Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zaprasza na wernisaż trzech wystaw: Prabhakara Pachputego i Rupali Patil – Zwia­stunki chaosu, Równolegle (KRK/NUE) oraz Justyna Mędrala. Maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła.


Wystawa Zwiastunki chaosu jest pierwszą w Polsce prezentacją twórczości Prabhakara Pachputego i Rupali Patil. Indyjscy artyści swoją uwagę w pracy artystycznej poświęcają warunkom pracy i funkcjonowaniu różnego typu kopalń – miejsc od­zwierciedlających ogólne układy społeczne. Podczas miesięcznego pobytu w Kra­kowie artyści odwiedzili kopalnie znajdujące się na terenie Małopolski i Górnego Śląska. To właśnie stanie się główną linią narracyjną prac, które będziemy mogli oglądać w Bunkrze Sztuki.

Justyna Mędrala. Maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spa­dła to indywidualna prezentacja twórczości doktorantki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Skupione wokół tytułowej maszyny prace Justyny Mędrali są próbą odbudowania onirycznej wizji. Nurtujący sen uruchomił w niej uporczywe dążenie do rekonstrukcji tytułowej maszyny. Na wystawie artystka zaprezentu­je serię wykonanych za pomocą ognia i dymu rysunków oraz woskową kurtynę. Być może za nią znajdzie się rozwikłanie zagadki sennej maszyny.

Równolegle (KRK/NUE) to przygotowana przez Wojciecha Nowickiego wystawa, która jest fotograficzną opowieścią o dwóch partnerskich miastach: Krakowie i Norymberdze. Kurator wraz z zaproszo­nymi artystami śledzi fascynującą historię tych wzajemnie bliskich sobie i zarazem dalekich miejsc.

Mamy nadzieję, że nasze pierwsze w tym roku wystawy staną się dla Państwa do­skonałą okazją do wizualnej przygody i odkrywania pomiędzy ekspozycjami ukry­tych zależności i nawiązań.

fot. Studio FilmLOVE


Informacje główne
27.01.2017 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Czas trwania: 28.01–18.06.2017; „Równolegle (KRK/NUE)” do 3.05.2017
Miejsce: wszystkie trzy piętra Galerii (Galeria Dolna, parter, piętro)

30 stycznia
poniedziałek